TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Bardzo długa lista inwestycji na Lubelszczyźnie
InfoRail.pl - Opublikowano: 16.08.2018 10:51:16
Bardzo długa lista inwestycji na Lubelszczyźnie

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło długą listę inwestycji kolejowych na Lubelszczyźnie.

Obejmuje ona zarówno zadania realizowane, jak i te planowane. Poniżej szczegóły.

Zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury kolejowej

W ostatnich 5 latach na terenie województwa lubelskiego spółka PKP PLK SA wykonała remonty niżej wyszczególnionej infrastruktury kolejowej:

naprawa nawierzchni w torze na 1 i 2 linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk w km 56,800 – 172,00, prace na stacji Łaskarzew i Ruda Talubska wraz z robotami towarzyszącymi;

wymiana nawierzchni w torze 3n linii kolejowej nr 453 Terespol – granica państwa, wraz z wymianą skrzyżowania torów 1s/3n, splotu torów i nawierzchni drogowej w przejeździe w km 210,600;

naprawa mostu stalowego w km 111,984 w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk;

naprawa przejazdu kolejowo-drogowego kategorii "A" w km 249,226 linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk;

naprawa toru nr 1 i 2 w km 61,780 – 65,148 linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom;

wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom , odcinek Okrzeja – Dęblin – Stawy w km 52,209 – 61,087 wraz z robotami towarzyszącymi;

wymiana nawierzchni w torze nr 2 linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom w km 53,209 – 60,420 wraz z robotami towarzyszącymi;

remont mostów kolejowych na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne w km 97,780 oraz 107,445 polegający na zabudowie dźwigarów stalowych odzyskanych z obiektów inżynieryjnych przebudowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej;

wymiana nawierzchni w torze nr 1 w km 55,630 – 72,400 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk w celu podniesienia prędkości rozkładowej do 110 – 120 km/h;

wymiana nawierzchni w torze nr 1 linii kolejowej nr 67 Lublin – Świdnik w km 0,509 – 2,900 i torów dodatkowych 315, 311, 311a wraz z rozjazdami oraz toru i rozjazdów na linii kolejowej nr 562 Adampol – Lublin Tatary;

kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom w torach nr 1 i 2 (podkłady strunobetonowe typu PS93 lub PS94, tor bezstykowy z przytwierdzeniem typu SB). Zakres robót: ciągła wymiana podkładów w liczbie 8392 szt., ciągła wymiana szyn długich 210 mb w liczbie 4728 mb, mechaniczne oczyszczenie podsypki tłuczniowej, zgrzewanie/spawanie szyn, uzupełnienie podsypki tłuczniowej, mechaniczna regulacja toru w planie i w profilu, odtworzenie ławy torowiska, wycinka drzew, wymiana oznakowania, przygotowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wymiana przyrządów wyrównawczych (tor L i P) szt. 10, wymiana rozjazdu nr 3 i 4 typu S60 E1,1:9, R 300 na podrozjazdnicach drewnianych kpl 2, wymiana skrzyżowania St S60 na typ 60 E1, 1:9 na podrozjazdnicach drewnianych kpl 1;

roboty utrzymaniowo – naprawcze nawierzchni kolejowej w celu odwołania istniejących ograniczeń prędkości na liniach kolejowych nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 68 Lublin – Przeworsk i nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów;

naprawa toru nr 101/101s/1s wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (linia szerokotorowa) w związku z planowanym uruchomieniem pasażerskiego połączenia kolejowego Kowel – Chełm;

naprawa torów nr 2 i 4 na stacji Bystrzyca k. Lublina na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny niezbędnych jako trasy objazdowe w czasie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk;

naprawa toru nr 1 w km 0,000 – 48,100 w różnych lokalizacjach na linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto w celu poprawy stanu technicznego;

naprawa torów nr 39, 41 i 41a na stacji Dęblin niezbędnych w czasie remontu linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk;

remont przejazdu kolejowo – drogowego w km 187,316 wraz z odcinkową naprawą toru na szlaku Świdnik – Minkowice linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk;

roboty utrzymaniowo – naprawcze nawierzchni w torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków w km 8,870 – 124,560;

usunięcie nieprawidłowości na moście w km 75,915 na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków;

rewitalizacja linii kolejowej nr 561 Adampol – Zadębie (łącznie 3,4 km toru);

wymiana nawierzchni w torze nr 1 i rozjazdów nr 1 i 2 na mijance Brzeźnica Bychawska linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny (1 km toru);

naprawa nawierzchni w torze nr 1 linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto (stacja Zamość i stacja techniczna Zamość Szopinek – 7,2 km toru);

roboty utrzymaniowo-naprawcze na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie (naprawy miejscowe w ramach ok. 120 umów na łączną kwotę ok. 77 mln zł – roboty związane z przejazdami kolejowo – drogowymi, rozjazdami, peronami i obiektami inżynieryjnymi);

mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej na liniach 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, nr 69 Rejowiec – Hrebenne, nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto oraz usuwanie ograniczeń po mechanicznym oczyszczaniu podsypki tłuczniowej (Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe, Rejowiec – Zawada – Hrubieszów, około 13,9 km toru);

odbudowa łącznicy nr 563 Rejowiec Zachodni – Rejowiec Południowy (ok 1,6 km toru, 6 rozjazdów), rewitalizacja ok. 15 km toru linii kolejowych nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe i nr 69 Rejowiec – Hrebenne, podbicie 53 km toru na linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne, modernizacja rozjazdów w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej";

zabudowa i modernizacja 8 szt. rozjazdów, modernizacja ok. 14 km toru, modernizacja przejścia pod torami w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin – Dorohusk";

modernizacja i budowa łącznie 2,2 km toru (od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin SA w Świdniku w ramach projektu "Budowa toru dojazdowego do stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą");

roboty punktowe w zakresie rozjazdów i wiaduktów kolejowych w ramach projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin";

modernizacja 24 przejazdów na 6 liniach kolejowych województwa lubelskiego wraz z rewitalizacją łącznie ok. 1,5 km torów oraz modernizacją nawierzchni przejazdów w ramach projektu "Modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów" w lokalizacjach: linia nr 7 Warszawa – Dorohusk: 7 szt., linia nr 26 Łuków – Radom: 2 szt., linia nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe: 1 szt., linia nr 68 Lublin – Przeworsk: 7 szt., linia nr 69 Rejowiec – Hrebenne: 6 szt., linia nr 72 Zawada – Hrubieszów: 1 szt.;

"Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji" (1,0 km toru);

"Modernizacja linii nr 63 Dorohusk – Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku granica państwa – Dorohusk – Wólka Okopska w km 0,100 – 4,000" (3,9 km toru);

przebudowa torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, peronów, systemu sterowania ruchem na linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol (korytarz międzynarodowy E20) w Łukowie na odcinku w km 118,450 – 123,000 oraz Miedzyrzecu Podlaskim w km 148,000 – 150,500; na odcinku km 91,489 – 170,300 wykonano modernizację systemów sterowania ruchem i transmisji oraz samoczynnych sygnalizacji przejazdowych;

prace projektowe oraz roboty budowlane dla zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku od wysuniętej głowicy rozjazdowej (rejon ul. Słowackiego w Lubartowie) do stacji Lubartów" realizowanego w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny", w ramach którego zrealizowano roboty branży nawierzchni kolejowej, mostowej, obsługi podróżnych, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji (kompleksowa modernizacja 3,350 km toru, wybudowanie 0,200 km toru);

w ramach zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków – Parczew" zrealizowane zostały roboty budowlane pn. "Przebudowa torów i urządzeń kolejowych linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Łuków –Parczew, tj. od km 1,811 do km 52,578";

realizacja i oddanie do eksploatacji szlaku Lublin – Lublin Zemborzyce i stacji Lublin Zemborzyce (łącznie 7 km linii nr 68 Lublin – Przeworsk). Obecnie trwają roboty na odcinku Lublin Zemborzyce – Kraśnik na długości 35 km – oddanie do eksploatacji i przywrócenie ruch pociągów zaplanowano na III kwartał 2018 r. Prace prowadzone są także w stacji Stalowa Wola Rozwadów, na której przebudowano tory nr 51,1,3 i 5 z rozjazdami oraz perony nr 2 i 3. Obecnie trwa modernizacja toru nr 52 i 2 z rozjazdami. Planowany termin zakończenia robót powinien nastąpić pod koniec br.

Planowane zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury kolejowej

Obecnie PKP PLK SA realizuje oraz planuje remonty infrastruktury kolejowej na terenie województwa lubelskiego w następującym zakresie:

zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w km 244,676 do "B" wraz z przebudową nawierzchni linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk (prace w rejonie przejazdu, rewitalizacja ok 0,100 km toru);

rewitalizacja toru nr 318 przy rampie kolejowej stacji Lublin Tatary na linii kolejowej nr 67 Lublin – Świdnik;

mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej na liniach nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe, nr 69 Rejowiec – Hrebenne i nr 72 Zawada – Hrubieszów oraz usuwanie ograniczeń po mechanicznym oczyszczaniu podsypki tłuczniowej (około 3,300 km toru);

elektryfikacja linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk i 565 Charzewice – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy wraz z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i infrastruktury pasażerskiej, przejazdów kolejowo – drogowych i obiektów inżynieryjnych łącznie z rewitalizacją torów (łącznie 74,883 km torów) w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją";

przebudowa 15 przejazdów kolejowo – drogowych wraz z torami w rejonie przejazdów (ok 1,5 km torów) w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap I – część przejazdowa";

zabudowa 12 nowych rozjazdów (stacja Stawy na linii kolejowej nr 26 Łuków – Radom) w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym – etap II";

wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla zadania "Prace na linii kolejowej nr 30 odcinek Lubartów – Parczew" realizowanego w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew", w ramach którego zaplanowano zrewitalizowanie 26,5 km toru, 14 obiektów inżynieryjnych, 8 peronów na stacjach i przystankach osobowych, budowę 2 nowych peronów na przystankach osobowych, budowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 10 przejazdach kolejowo – drogowych;

rewitalizacja linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto (km 12,997 – 62,287);

kontynuacja modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.1 "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin", które na terenie województwa lubelskiego obejmują odcinek km 94,083 – 175,850;

rewitalizacja linii kolejowej nr 63 na odcinku Dorohusk – Zawadówka (km 4,000 – 31,258) o prześwicie 1520 mm dla zadania "Prace inwestycyjne na przejściach granicznych Dorohusk – Jagodin" w ramach poprawy stanu technicznego infrastruktury kolejowej w rejonach przejść granicznych, w tym toru szerokiego;

modernizacja linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne i nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek (ok. 55 km torów, linia kolejowa nr 69 km -0,340 – 42,680, linia kolejowa nr 72 km 0,424 – 12,997) w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – Zadanie B";

budowa łącznicy o długości do 1,9 km wraz z rozjazdami, obiektami inżynieryjnymi i urządzaniami zabezpieczającymi (żeberka ochronne) w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 69 Rejowiec – Hrebenne i nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto na odcinku Rejowiec – Zawada – Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada – Zadanie A";

w ramach modernizacji linii kolejowej E20 obecnie realizowane jest zadanie obejmujące przebudowę stacji Biała Podlaska w km 171,300 – 177,500, stacji Małaszewicze w km 197,300 – 201,550 i stacji Terespol w km 207,400 – 210,300. Na wskazanych stacjach zostaną wykonane roboty w pełnym zakresie tj. przebudowa torów, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, peronów, systemów sterowania ruchem. Ponadto na odcinku km 170,300 – 211,657 zostanie przeprowadzona modernizacja systemów sterowania ruchem i transmisji oraz samoczynnych sygnalizacji przejazdowych.

Ponadto Ministerstwo podało, że obecnie w spółce PKP PLK prowadzone są prace planistyczne związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej 2021 – 2027. Zakładanym efektem prac będzie stworzenie listy projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w kolejnych latach. Po zakończeniu prac planistycznych wskazane zostaną te projekty, które na podstawie analiz najlepiej wpisywać się będą w sieciowy charakter transportu kolejowego, a tym samym będą mogły istotnie przyczynić się do zwiększenia liczby pasażerów oraz przewożonych ładunków.

W toku omawianych prac Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zgłosił propozycję finansowania ze środków przyszłego regionalnego programu operacyjnego prac na liniach kolejowych nr 69 Rejowiec – Hrebenne (na odcinku Zawada – Hrebenne) i nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto (na odcinku Zamość – Hrubieszów Miasto). Ponadto, zaproponował także rozważenie realizacji następujących potencjalnych projektów inwestycyjnych (bez względu na sposób ich finansowania):

kontynuacja prac na linii nr 7 Warszawa – Dorohusk na odcinku Lublin – Dorohusk,

kontynuacja prac na linii kolejowej nr 30 na odcinku Łuków – Parczew,

budowa mostu kolejowego na rzece Bug w Orchówku k/Włodawy oraz budowa linii kolejowej szerokotorowej relacji Orchówek k/Włodawy – Zawada,

prace dotyczące dobudowy i korekty linii kolejowych w celu poprawy dostępności transportu kolejowego.

Ministerstwo zaznacza, że ostateczna lista projektów będzie również uwarunkowana dostępnością środków finansowych. 7 listopada 2017 roku Rada Ministrów przyjęła koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port "Solidarność" – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, w której zakładane jest stworzenie między innymi połączenia Warszawa (CPK) – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) z wykorzystaniem linii istniejących (nr 7 Warszawa – Dorohusk, nr 69 Rejowiec – Hrebenne, nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto) oraz budową nowych odcinków sieci.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lubelskie
PKP PLK

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....