TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Co dalej z linią Chabówka - Nowy Sącz?
InfoRail - Opublikowano: 27.04.2016 11:40:49
Co dalej z linią Chabówka - Nowy Sącz?

Jest stanowisko MIB w sprawie budowy nowej linii kolejowej Podłęże ? Szczyrzyc ?Tymbark/Mszana Dolna i modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz.

A zatem, jak poinformował Piotr Stomma, podsekretarz stanu w MIB, obecnie inwestycja ujęta jest na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym do roku 2023 r. przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. Koszt realizacji przedmiotowego projektu wstępnie został oszacowany na 8,9 mld zł. Wstępne analizy uszczegóławiające (w trakcie odbioru od wykonawcy) ? określają koszt projektu na kwotę 7,15 mld zł.

Projekt znajduje się w fazie przygotowawczej. Obecny etap prac projektowych polega na aktualizacji studium wykonalności. W toku prowadzonych prac Komitet Inwestycyjny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszego wariantu i opcji dla przedmiotowego projektu. Proponowane przez wykonawcę warianty budowy nowych linii oraz opcje modernizacji istniejącej linii zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem kryteriów społecznych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Wskazany wariant obejmuje budowę nowych linii kolejowych z Podłęża do Tymbarku (linia 622) i Mszany Dolnej (linia 623) rozwidlających się w miejscowości Szczyrzyc oraz modernizacji istniejącej linii Chabówka - Nowy Sącz (linia 104). Nowe linie kolejowe nr 622 i 623 będą liniami dwutorowymi z wyjątkiem jednotorowych odcinków Szczyrzyc ? Tymbark oraz Szczyrzyc ? Mszana Dolna. Zakładane jest wybudowanie 58,5 km nowych torów kolejowych oraz modernizacja odcinka o długości 74,5 km.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa we współpracy z PKP PLK SA podjęło działania mające na celu określenia źródeł finansowania dla projektu budowy linii kolejowej Podłęże ? Piekiełko. Działania te są wypełnieniem m.in. postulatu Senackiej Komisji Infrastruktury zawartego w Stanowisku Komisji w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże ? Piekiełko z 12 kwietnia br.

Rekomendowane jest finansowanie budowy nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże ? Piekiełko i modernizacja linii nr 104 jednocześnie z kilku źródeł (montaż finansowy). Obecnie trwa analiza możliwości etapowania projektu i przypisania do poszczególnych etapów stosownych źródeł finansowania. Wstępnie zakłada się finansowanie projektu ze środków pochodzących z obligacji, EFSI oraz Funduszy UE. Do końca kwietnia br. planowane jest ustalenie we współpracy z PKP PLK SA możliwych wariantów etapowania projektu i podjęcia pogłębionych analiz i dalszych działań w celu zabezpieczenia źródeł finansowania.

?Budowa nowej linii kolejowej Podłęże ? Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz? nabiera szczególnej wagi w świetle prowadzonych prac mających na celu uruchomienie nowego korytarza towarowego nr 11, zwanego ?bursztynowym?, który połączy Polskę ze Słowacją, Węgrami i Słowenią. Po zrealizowania ww. inwestycji ruch kolejowy w korytarzu od przejścia granicznego do Krakowa odbywałby się trasą: (Plavec)-Muszyna ? Nowy Sącz ? Tymbark ? Szczyrzyc ? Kraków Podłęże, liniami nr 96, 104 oraz nowo wybudowanym odcinkiem linii. Dalej: Mysłowice/Tunel ? Radom ? Warszawa/Łuków ? Terespol.

W chwili obecnej Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. Procedura aktualizacji KPK związana jest m.in. z koniecznością przeglądu poszczególnych elementów obecnie obowiązującego Programu pod kątem poziomu wykorzystania środków z perspektywy UE 2007?2013. Rewizja dokumentu wynika również z potrzeby dostosowania jego postanowień do rozwoju infrastruktury kolejowej zarówno pod względem sposobu zarządzania nią jak i finansowania. Na obecnym etapie prac resort prowadzi wnikliwe analizy poszczególnych pozycji inwestycyjnych w obszarze infrastruktury kolejowej. Dobrze przygotowana aktualizacja KPK stworzy nowe możliwości dla sprawnego wdrażania najbardziej potrzebnych z punktu widzenia sektora kolejowego inwestycji. Ewentualna zmiana KPK musi być zgodna z dokumentami zaakceptowanymi przez KE (np. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu, który określa priorytety inwestycyjne dla perspektywy 2014-2020) oraz określonymi przez Ministerstwo Rozwoju celami certyfikacji środków UE. Powyższe działanie wymaga także rewizji założeń strategicznych w celu zapewnienia spójności poszczególnych dokumentów.

Przewiduje się, że proces aktualizacji KPK zostanie sfinalizowany w II połowie bieżącego roku. W ramach prowadzonej aktualizacji, weryfikacji podlegać będą w szczególności koszy poszczególnych projektów. W chwili obecnej nie można odnieść się do konkretnych projektów, w kontekście ich umieszczenia na liście podstawowej z uwagi na konieczność analizy całości programu, w szczególności biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe.

Stomma informuje też, żer Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zdaje sobie sprawę, że jest to ważny projekt z punku widzenia całego regionu. Realizacja inwestycji jest szansą na rozwiązanie problemów komunikacyjnych aż trzech regionów: Beskidu Wyspowego, Podhala i Sądecczyzny. W związku z powyższym prowadzona obecnie analiza możliwości jego finansowania z różnych dostępnych źródeł jest priorytetem PKP PLK SA i MIiB.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Chabówka
Nowy Sącz
PKP PLK

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....