TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Czerwonka ?Orzysz ? Ełk. Bez nadziei na powrót pociągów pasażerskich?
InfoRail - Opublikowano: 02.11.2016 09:51:40 6 komentarzy
Stacja Orzysz (źródło: Wikimapia)

Linia kolejowa nr 223 na odcinku Czerwonka ? Orzysz ? Ełk w perspektywie 2014-2020 nie jest objęta żadnym projektem inwestycyjnym finansowanym ze środków ponadregionalnych ? poinformował Podsekretarz Stanu w MIB Andrzej Bittel.

A to dlatego, że nie jest ujęta na liście projektów Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020. Inwestycja na odcinku Orzysz ? Ełk była natomiast realizowana w latach 2010-2015. Po zakończeniu tych prac nie zostały tam jednak uruchomione przewozy pasażerskie.

Jak wyjaśnia Bittel Ewentualna rewitalizacja linii kolejowej nr 223 na odcinku Czerwonka ? Orzysz jest uzależniona od zaangażowania i zainteresowania samorządu województwa warmińsko-mazurskiego przedmiotową inwestycją oraz od dostępności środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko ? Mazurskiego (dalej: RPO), które mogłyby być na nią przeznaczone. Rozmowy i negocjacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego związane z ustalaniem projektów do realizacji w ramach RPO nie wskazywały na zamiar rewitalizacji przedmiotowej linii. Nie została ona też ujęta w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego ? dokumencie, w którym Samorząd Województwa określił priorytety w zakresie obsługi regionu transportem pasażerskim.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę brak zainteresowania władz samorządowych prowadzeniem przewozów, projekt rewitalizacji linii nr 223 na odcinku Czerwonka ? Ełk nie jest uwzględniony w planach inwestycyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA określonych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. Podjęcie ewentualnych działań w celu rewitalizacji ww. linii może być rozważane w przypadku zainteresowania samorządu terytorialnego, będącego organizatorem przewozów, uruchomieniem przewozów na tym odcinku.

Niezależnie od przedstawionej powyżej kwestii poprawy stanu infrastruktury zwracam uwagę, że w celu przywrócenia przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 223 niezbędne jest zainteresowanie organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy odpowiadają za zamawianie i dofinansowanie usług realizowanych przez przewoźników.

Bittel wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem przewozów o charakterze wojewódzkim jest samorząd województwa właściwego ze względu na zasięg terytorialny prowadzonych przewozów kolejowych ? w tym przypadku województwa warmińsko-mazurskiego. W związku z powyższym decyzje w zakresie funkcjonowania kolejowych połączeń regionalnych podejmuje samorząd województwa. Określa on również wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotowanie nierentownych przewozów w regionie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ze zrozumieniem przyjmuje argumenty na rzecz rozwoju połączeń regionalnych, niemniej jednak resort nie dysponuje podstawą prawną do wywierania jakiegokolwiek nacisku na decyzje organów samorządowych oraz na sposób, w jaki dana jednostka gospodaruje swoim budżetem.

Minister właściwy do spraw transportu jest natomiast ustawowo odpowiedzialny wyłącznie za organizowanie i dofinansowanie kolejowych połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych. Dlatego też resort będzie mógł rozważyć wykorzystanie ww. trasy w przewozach dalekobieżnych w przypadku poprawy stanu linii nr 223 oraz pod warunkiem uprzedniego zagwarantowania w budżecie państwa dodatkowych środków, celem pokrycia różnicy pomiędzy kosztami kursowania pociągów i przychodami ze sprzedaży biletów.

Bittel zwraca również uwagę, że zarówno zawarta przez ministra właściwego do spraw transportu z PKP Intercity Umowa ramowa o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, jak i rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, tzw. Plan Transportowy, w obecnym kształcie nie przewidują obsługi linii nr 223 przewozami międzywojewódzkimi.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, dostrzegając potrzebę zachowania optymalnej siatki połączeń zainicjowało prace związane z ustaleniem docelowego poziomu infrastruktury kolejowej na terenie kraju. Zgodnie z założeniami przygotowywanego programu wieloletniego pn. "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów na lata 2016-2023", dokonano modyfikacji dotychczasowej kategoryzacji linii kolejowych, w wyniku której zrezygnowano z dalszej likwidacji linii kolejowych, które pierwotnie były przewidziane do zlikwidowania. Ponadto przyjęto, że odcinki o dopuszczalnej prędkości maksymalnej wynoszącej 0 km/h oraz dopuszczalnym nacisku maksymalnym wynoszącym 0 kN/oś będą utrzymywane przez PKP Polskie Linie Kolejowe przez cały okres obowiązywania Programu ? z zachowaniem wymogów wynikających z postanowień ustawy Prawo budowlane. Ponadto Program przewiduje sytuacje, w których nastąpi podjęcie decyzji o modernizacji lub odtworzeniu odcinków linii kolejowych. Decyzje te będą podejmowane z uwzględnieniem prognozowanego popytu i obejmować będą podwyższenie parametrów eksploatacyjnych, m.in. dopuszczalnej prędkości jazdy pociągów.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
Orzysz
Ełk
 • głos z Mazur – 02.11.2016

  Urząd Marszałkowski w Olsztynie wraz z oddziałem PR w Olsztynie nie są zainteresowane linią 223, tzn. jak w maila skierowanym do mnie 2 lata temu napisali, że linia jest mało rentowna, a oprócz tego PR mają zbyt mało taboru do jej obsługi. To ja odpowiadam po raz kolejny: Jak linia może być rentowna, skoro pociągi po niej nie jeżdżą! Po drugie: jak linia może być rentowna skoro na odcinku Orzysz - Mrągowo prędkość szlakowa waha się w okolicach 10-30km/h. To jeżeli chodzi o idiotyczne argumenty. Tak naprawdę Urząd Marszałkowski w Olsztynie wraz z PR ignorują, lekceważą i ludność zamieszkującą miasta takie jak Ełk, Orzysz, Mikołajki, Mrągowo, Biskupiec, Czerwonka , no i Olsztyn - wszak podróżni z każdej z tych miast są odcięci od siebie w znaczeniu połączenia kolejowego przy bardzo mizernej infrastrukturze drogowej, zwłaszcza od Mrągowa na wschód. Obok mieszkańców tych miast są jeszcze mieszkańcy wiosek leżących przy linii 223. Na domiar złego liczna rzesza turystów w okresie maj - wrzesień jest pozbawiona przewozów kolejowych, a Ministerstwo wraz z UM Olsztyn przy złej woli PR twierdzi, że nie ma zainteresowania najkrótszą linią kolejową z Olsztyna do Ełku/(Białegostoku). Sytuacja potwierdza utrwalanie polskiej patologii znanej wszystkim od lat. Całą sytuację pogarsza i stawia w bardzo złym świetle i Ministerstwo i UM Olsztyn fakt , że wydano grube miliony na przytoczoną w artykule modernizację odcinak Ełk-Orzysz, po którym od czterech lat nic nie jeździ. Czy to jest normalne? Dla przypomnienia nadmieniam władzom UM Olsztyn oraz PR/Olsztyn to w roku 2009 kiedy zawieszano pociągi Ełk-Olsztyn na linii 223 powodem była właśnie modernizacja, po której miały pociągi powrócić do rozkładu z szybszymi przejazdami. Modernizacja skończona, a pociągów brak! Żadne argumenty i rozsądek oczywiście do UM Olsztyn nie przemawiają. PR Olsztyn ma to w d---pie. Około dwa lata temu, ełcki radny i entuzjasta kolejnictwa pan Sawczyński pisał pisma aby uruchomić chociaż pociągi Ełk - Orzysz , aby mundurowi z dużego garnizonu orzyskiego mieli możliwość połączenia kolejowego , ... Jednak pisma lub wnioski to jak grochem o ścianę. Zresztą czemu to się dziwić , skoro PR uwaliło połączenia Ełk - Olecko, które wg. nich miały zbyt mała frekwencję , drużyny konduktorskie twierdziły inaczej. Dziwne??? Sam dzisiejszy vice-minister Szmit wygłaszał publiczne mowy o negatywnych skutkach likwidacji połączenia - dziś milczy ? Ale za to są pieniądze na modernizację linii E 20 , która ma obecnie jedne z lepszych parametrów technicznych w kraju? Można? Cała sytuacja przewozów pasażerskich w woj. warmińsko-mazurskim jest bardzo zła i chora. likwidacje linii, likwidacje połączeń, brak inwestycji infrastrukturalnych zepchnęły region poza margines. Zapóźnienie inwestycyjne spowodowało odwrót pasażerów od kolei w regionie i twierdzenie teraz , że coś się nie opłaci , że brak jest zamawiających na przewozy jest tego wynikiem. Ciekawym paradoksem jest następny kwiatek czyli zakup lokomotyw Gama na obsługę m. in połączeń IC w relacji Ełk-Suwałki-Ełk..... . Ciekawe w którym roku 'Gamy" poprowadzą pociągi na tej zapomnianej linii ??? Nie wspomnę o dawno zlikwidowanym odcinku Olecko-Gołdap??? A autobusy z Gołdapi do Warszawy często pełne. No cóż skoro pociąg miałby jechać 10 godzin , a może dłużej to zlikwidować! Po co modernizować, rewitalizować, remontować? PKP wiedziały lepiej i nadal wiedzą lepiej wraz z przewoźnikami oraz Urzędami Marszłk. jak ukręcić linie lokalne, jak wygasić SKUTECZNIE popyt na danej linii , żeby nie trzeba było mieć zbyt wiele na głowie. A , że ludzie nie będą mieć dostępu do tego co przez dziesięciolecia im służyło ? A kogo to obchodzi!

 • kolejFAN – 02.11.2016

  kolej w warm-maz to jakaś farsa. Chore obiegi, liczba połączeń jak na Ukrainie, miejsca turystyczne pozbawione kolei (Olecko,Mrągowo,Braniewo,Mikołajki) Podlaskie to ta sama patologia transportowa.

 • www – 02.11.2016

  Fakt. Kolej w Warmińsko-Mazurskim to jakiś żart. Pieniądze z UE są, ale zamiast iść na modernizację komunikacji (takiej normalnej, a nie jakiś wypas), tam gdzie jej nie ma lub jest słaba, środki są pompowane w zakupy autobusów miejskich tam gdzie one jeżdżą i jeździć będą. Dlaczego tak duże środki muszą iść do bogatych dużych miast, gdzie nie następuje rozwój komunikacji, ale realizowane są zakupy odtworzeniowe.Ok, jestem za budową i rozbudową linii tramwajowych, modernizacją i rozbudową trolejbusów, budową metra w Warszawie, kupowaniem pociągów przez marszałków (ale one faktycznie powinny jeździć, a nie stać pół dnia na bocznicy), czy nawet zakupami autobusów w małych miastach, których na to nie stać. Ale zakupy na potęgę autobusów w dużych miastach do podmiotów, które dodatkowo zarabiają na jeździe tymi autobusami jest nie do zrozumienia. Drugim workiem bez dna są lotniska. Naprawdę wszyscy mieszkańcy codzienne latają samolotami? Ważniejsze jednak są drogi i tory.Naprawdę środki UE powinny iść na rozwój, przede wszystkim tam gdzie ze względu na odległości i małe zaludnienie, a także przez słabo rozwiniętą gospodarkę, której przyczyną jest w pierwszej kolejności słaby transport. Powinniśmy dać ludziom prawdziwą szansę na rozwój. Trzeba przy tym pamiętać, że stereotypowe podejście o biednym wschodzie i bogatym zachodzie Polski nie ma pokrycia w rzeczywistości.W zeszłej i obecnej perspektywie finansowej ogromne środki były i są skierowane na wschodnie województwa. Tylko dlaczego ogromna ilość środków poszła tam na stolice województw, na przysłowiowe marmury na ulicach. O to chodziło? Uważam, że nie!Panowie politycy. Zejdźcie na ziemię i rozwiążcie problemy normalnych ludzi z małych i średnich ośrodków. Nie do każdego miasta w Polsce trzeba budować ekspresówkę. Zresztą to niemożliwe. Wystarczyłaby normalna porządna droga i zwykłe tory kolejowe, bez wypasu, ale zapewniające płynną jazdę. Tylko nie gadajcie, a po prostu zróbcie. Pieniądze z UE jeszcze czekają.

 • kolejFAN – 03.11.2016

  wwwopisałeś się tyle, a ja śmiem zauważyć, ze to portal KOLEJOWY i na tym powinieneś się skupić a nie na autobusach to jedno,Drugie to dla mnie niezrozumiały fenomen - budujemy tory do lotniska-widmo z jakimiś alibizugami (Szymany "erport") a nie wyremontujemy jej tam gdzie są ludzie, mieszkańcy, turyści - czyli linia z Ełku do Suwałk, i z Czerwonki przez Mikołajki do Orzysza!!!!

 • realista – 03.11.2016

  Kolego temat autobusów jest jak najbardziej na miejscu ponieważ pewnego razu chciałem jechać autobusem do Warszawy i niestety z powodu braku miejsc nie pojechałem. A autobus byle relacji Gołdap - Warszawa i do Ełku dojechał zapełniony. Wniosek taki, że idiotyzmem było zamieszać linię Ełk - Olecko - Gołdap.

 • turycha – 20.10.2017

  W zwiazku z umieszczeniem w Orzyszu wielonarodowej jednostki NATO byc moze tenargument przewazylby za ponownym uruchomieniem transportu pasazerskiego na linii Czerwonka-Mikolajki-Elk. Po polozeniu nowego toru zwlaszcza pomiedzy Mrago-wem i Mikolajkami . Panowie decydenci w Olsztynie i Warszawie - obudzcie sie !

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....