TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Jarocin – Gniezno przez Wrześnię, czyli to sprawa województwa
INFORAIL - Opublikowano: 04.06.2014 10:59:31 2 komentarze
Jarocin – Gniezno przez Wrześnię, czyli to sprawa województwa
Dlaczego pociągi przestały jeździć z Jarocina do Gniezna przez Wrześnię? To decyzja województwa –odpowiada Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jak informuje zasady organizowania usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, w tym w transporcie kolejowym, są uregulowane przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z tym aktem prawnymorganizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich transportem kolejowym, tj. na obszarze województwa lub dwóch sąsiadujących ze sobą województw należy do samorządów województw. Z uwagi na brak regulacji prawnych zobowiązujących samorządy województw do realizacji określonej wielkości oferty przewozowej wykonywanej rocznie, tygodniowo i w ciągu doby oferta ta jest ustalana na podstawie wielkości zapotrzebowania na usługi przewozowe oraz wysokości środków własnych, jakie są w stanie przeznaczyć z budżetu województwa na dofinansowanie tych usług. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie zawiera jednak przepisów, które mogłyby stanowić dla ministra właściwego ds. transportu podstawę do dokonywania zmian decyzji samorządu województwa dotyczących organizacji rynku przewozów, wielkości oferty przewozowej oraz jakości usług przewozowych na tym rynku. Minister właściwy ds. transportu nie ma więc możliwości bezpośredniego wpływu na sytuację w kolejowych przewozach wojewódzkich organizowanych na obszarzejakiegokolwiek województwa, w tym województwa wielkopolskiego. W związku zpowyższym w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Jarocin –Września –Gniezno samorząd województwa wielkopolskiego decyduje samodzielniei suwerennie.Zbigniew Klepacki, mimo, iż organizowanie przewozów na trasie Jarocin –Września –Gniezno nie pozostaje w gestii MIR, przedstawia dane, przekazane przez przewoźnika, tj. spółkę Przewozy Regionalne sp. z o.o. I tak średnia liczba podróżnych w pociągach uruchamianych na odcinku Jarocin –Gniezno wahała się od 21 do 32 osób na pociąg, a średnia liczba osób w pociągu była następująca:—pociąg nr 77211 –29 osób;—pociąg nr 77272 –21 osób;—pociąg nr 77277 –23 osoby;—pociąg nr 77274 –32 osoby.Mimo, że Przewozy Regionalne sp. z o.o. w ramach promocji połączenia przygotowały i wydrukowały plakaty ze stosownymi informacjami. Umieszczono je wraz z rozkładem jazdy na wszystkich stacjach i przystankach położonych pomiędzyGnieznem i Jarocinem. Dodatkowo na całej linii wywieszono plakaty nasłupach ogłoszeniowych i w sklepach położonych w małych miejscowościachprzyległych do linii kolejowej. Informacja o przywróceniu połączenia pojawiła sięrównież na stronie internetowej: www.przewozyregionalne.pl (zakładka: Wregionach), a sam rozkład jazdy pociągów został wprowadzony do internetowegorozkładu jazdy. Ponadto w związku z zamknięciem mostu i wprowadzeniemkomunikacji kolejowej lokalne media (prasa, radio) informowały o przywróceniukursowania pociągów w swoich komunikatach.W latach 2012–2013 na linii kolejowej nr 281 na odcinku Jarocin –Gniezno PKPPolskie Linie Kolejowe prowadziły finansowane ze środków pochodzących zbudżetu państwa oraz środków własnych zarządcy następujące prace remontowe orazutrzymaniowo-naprawcze:1. Z zakresu branży automatyki i telekomunikacji:—remont urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w km 119,500 linii 281;—remont napędów rogatkowych na szlaku Jarocin –Września;—zmiana miejsca nastawiania urządzeń sterowania ruchem kolejowym (w związku z wcześniejszą likwidacją okręgu manewrowego) z nastawni wykonawczej Jr 1 na nastawnię dysponującą Jr polegająca na:–przeniesieniu sterowania napędami zwrotnicowymi leżącymi w torach głównych i głównych dodatkowych do nastawni dysponującej Jr;–demontażu napędów zwrotnicowych szybkobieżnych nastawianych przez nastawnię Jr 1 nieczynnej górki rozrządowej;–demontażu tarcz manewrowych, semaforów drogowskazowych i sygnałów powtarzających;–zabudowie urządzeń telewizji przemysłowej dla sprawdzenia końca pociągów wjeżdżających na stację Jarocin linią nr 272 Kluczbork –Poznań ze stacji Witaszyce i stacji Koźmin linii nr 281 Oleśnica –Chojnice.2. Z zakresu branży energetyki:—utrzymanie (obsługa techniczna, serwis awaryjny, konserwacja i przeglądy okresowe) urządzeń sieci trakcyjnej;—remont sieci trakcyjnej (wymiana 1627 szt. izolatorów);—utrzymanie (obsługa techniczna, serwis awaryjny, konserwacja i przeglądy okresowe) urządzeń instalacji wewnętrznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;—remont oświetlenia zewnętrznego (wymiana 79 szt. słupów i 62 szt. oprawoświetleniowych);—koszt zakupu energii elektrycznej.3. Z zakresu branży drogowej:—remont linii –ciągła wymiana szyn na odcinku Jarocin –Żerków;—naprawa przepustów w km 102,939, 124,462, 125,071;—wykonanie wzmocnienia podtorza wraz z wymianą szyn w torze nr 1 i 2 od km 95,500 do km 99,900;—wymiana 2 sztuk rozjazdów na stacjach w Żerkowie i Orzechowie;—mechaniczne podbicie 23 rozjazdów;—mechaniczne podbicie toru o łącznej długości ok. 29 km;—mechaniczne oczyszczenie tłucznia na łącznej długości ok. 7 km;—wymiana podkładów w liczbie 3321 sztuk;—wymiana podrozjazdnic w liczbie 2843,6 mb;—wymiana szyn o łącznej długości 7046 m;—wymiana części rozjazdowych w liczbie 23 sztuk;—chemiczne odchwaszczanie toru na długości całej linii (w każdym roku);—wycinka traw i krzewów na długości całej linii;—remont torów nr 1 i 2 w km 139,800 –161,064.Koszty poniesione w latach 2012–2013 oraz w okresie sprawozdawczym styczeń–luty 2014 r. na remonty i utrzymanie linii kolejowej nr 281 na odcinku Jarocin –Gniezno przedstawiają się następująco:—środki własne PKP PLK SA –10 285,7 tys. zł (w tym 1534,8 tys. zł –amortyzacja);—budżet państwa –12 115,8 tys. zł.W 2014 r. PKP PLK SA zaplanowała następujące prace na odcinku Jarocin –Gniezno linii kolejowej nr 281:—wzmocnienie torowiska na długości ok. 2600 m;—wymiana szyn o łącznej długości ok. 6500 m;—wymiana podkładów w ilości ok. 1500 szt.;—wymiana części rozjazdowych w liczbie 19 sztuk;—wymiana podrozjazdnic drewnianych w liczbie 1072 mb;—mechaniczne oczyszczanie podsypki na długości ok. 3 km;—mechaniczne podbicie toru na długości ok. 11 km;—mechaniczne podbicie 14 rozjazdów;—naprawa mostu w km 110,586.Szacunkowa wartość powyższych robót wynosi ok. 3250 tys. zł.Jak poinformował Zbigniew Klepacki sprawa rewitalizacji linii kolejowej nr 281 jest przedmiotem zainteresowania resortu. Aktualnie trwają konsultacje społeczne dokumentu implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.(z perspektywą do 2030 r.), który wskazuje priorytetowe inwestycje w obszarach transportu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego (wodnego) przy wykorzystaniu środków funduszy UE, w tym środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków instrumentu „Łącząc Europę”. Projekt dokumentu dostępny jest na stronie: www.srt-2020.pl. Niemniej dokładna lista projektów współfinansowanych ze środków UE zostanie przedstawiona po szczegółowym opracowaniu założeń finansowych dla Polski w perspektywie na lata 2014–2020. Wskazana w ww. dokumencie implementacyjnym propozycja doboru i hierarchizacji zadań do realizacji ukierunkowana jest na zapewnienie utrzymania ciągłości jednolitych parametrów sieci kolejowej na potrzeby przewozów pasażerskich i towarowych. Efektem zrealizowanych w kolejnej perspektywie UE inwestycji infrastrukturalnych będzie nadanie znaczącej części sieci kolejowej cech nowoczesności definiowanych parametrami technicznymi, większą wydajnością oraz otwartością na potrzeby przewoźników i pasażerów. Wśród rozpatrywanych do realizacji przez Polskie Linie Kolejowe SA zamierzeń inwestycyjnych w perspektywie finansowej UE 2014–2020 znajduje się m.in. zadanie pn. „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów –Krotoszyn –Jarocin –Września –Gniezno”. Szacunkowe koszty zadania wynoszą 400 mln zł przy współfinansowaniu ze środków FS. Ewentualna realizacja projektu mogłaby nastąpić w latach 2018–2020.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Września
Jarocin
Gniezno
PKP PLK
Przewozy Regionalne
  • Senty-ment – 04.06.2014

    Pamietam jak kilka lat temu (chyba w 2008 i potem w 2010) jechałem tą linią - pieszo byłoby szybciej, a w pociągu miejsca leżące. A jeszcze wcześniej (2004/2005) to jeździł bezpośredni w postaci SA 105 z Leszna przez Gostyń, Jarocin, Wrześnię do Gniezna.

  • Przemo Z. – 04.06.2014

    I przyjechały KW a as rel. Leszno - Gniezno odjechał.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....