TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.12.2019 11:15:03 1 komentarz
Jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa

SKM Warszawa ogłosiła nowy przetarg na dostawę taboru. Zamówienie obejmuje 21 ezt-ów.

Mają być to fabrycznie nowe pojazdy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piętnastu sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych o długości od 85 do 95 metrów, normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dostawa sześciu sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych o długości od 70 do 75 metrów normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych, wraz z:

a) opracowaniem, dostarczeniem wszelkiej dokumentacji;

b) uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczających pojazd do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

c) dostarczeniem wszelkiego niezbędnego oprogramowania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemów;

d) udzieleniem licencji na dokumentację i oprogramowanie;

e) świadczeniem usług utrzymania pojazdów przez okres 7 lat, włącznie z wykonaniem przeglądu P4. Obsługa poziomu P4 musi być przeprowadzona pomiędzy piątym a siódmym rokiem eksploatacji pojazdu. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie wszystkich przeglądów P3 i P4 oraz co najmniej 60 % przeglądów P1 i P2.

Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania pojazdów w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 % kwartalnie;

f) udzieleniem gwarancji na kompletny pojazd na okres 48 miesięcy wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na:

Nadwozia członów – na okres 240 (dwustu czterdziestu) miesięcy.

Rama wózka – na okres 300 (trzystu) miesięcy.

Ostoje – na okres 240 (dwustu czterdziestu) miesięcy.

Zestawy kołowe wraz z maźnicami – 800 000 km (osiemset tysięcy kilometrów).

Bateria defibrylatora – na okres 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy.

Urządzenia AED (defibrylator) – na okres 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) miesięcy.

System monitoringu CCTV – na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy.

Zamawiający wymaga świadczenia napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 % kwartalnie;

g) przeprowadzeniem szkoleń.

Harmonogram dostaw

Zamawiający wymaga dostarczania pojazdów parami, tj. po 2 (dwie) sztuki tego samego rodzaju pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy dostarczenia ostatniego z wymaganych 15 sztuk wieloczłonowych pojazdów o długości od 85 do 95 metrów.

Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, że dostawa dwóch pierwszych pojazdów musi nastąpić w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś dostawa ostatniego pojazdu musi nastąpić nie później niż do 30.1.2022 r.

Warunki przetargu

Oferty w przetargu można składać do 24 stycznia 2020 roku. Kryteria wyboru to:

— cena za dostawę pojazdów (CP) – waga kryterium: 80 %,

— cena za usługi utrzymania (CU) – waga kryterium: 20 %.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie:

a) w ramach 1 lub kilku umów, dostawę lub dostawy co najmniej 8 (ośmiu), fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h, które zostały dopuszczone do eksploatacji;

oraz

b) w ramach 1 lub kilku umów, usługę lub usługi utrzymania technicznego na poziomie P3 lub wyższym w rozumieniu Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, przez okres minimum trzech lat, dla co najmniej ośmiu fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przy realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, która wykaże się doświadczeniem w zarządzaniu, nabytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwoma projektami, z których każdy obejmował co najmniej:

a) zaprojektowanie i wyprodukowanie co najmniej 3, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h;

b) opracowanie i nadzór nad wykonywaniem harmonogramu projektu;

c) zarządzanie dokumentacją projektową.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawcą wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą o wykształceniu i doświadczeniu opisanym w treści warunku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
ezt
przetarg
  • Edi666 – 25.12.2019

    Czy PESA zrealizowała należycie jakiekolwiek dostawy w ciągu ostatnich 5 lat?

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
NASZE TOP 10
Czytane
Komentowane
Filmy
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....