TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Kolejny przetarg na dwie lokomotywy elektryczne z modułem dojazdowym
InfoRail.pl - Opublikowano: 08.07.2019 12:03:37
Kolejny przetarg na dwie lokomotywy elektryczne z modułem dojazdowym

SILVA LS ogłosiła przetarg na wybranie dostawcy dwóch fabrycznie nowych lokomotyw elektrycznych ze spalinowym modułem dojazdowym, które umożliwią uruchomienie usługi transportu intermodalnego.

Zakup współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach pn.: "Dywersyfikacja działalności poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego".

Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotyw muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, kart UIC, zaleceń ERRI(ORE) i wszystkie TSI w zakresie niezbędnym do uzyskania bezterminowego, nieograniczonego zezwolenia w takim zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI oraz listą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Lokomotywy muszą być też zgodne z warunkami technicznymi i wymaganiami zapewniającymi bezpieczeństwo ruchu kolejowego, bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:

1. Specyfikację techniczną oferowanych lokomotyw wraz z harmonogramem dostaw;

2. Harmonogram przeglądowo - naprawczy lokomotyw zgodny z zapisami Dokumentacji Systemu Utrzymania;

3. Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania prewencyjnego w przeliczeniu na 1 km przebiegu pojazdu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) okres: do pierwszego przeglądu poziomu P-3 włącznie z jego realizacją,

b) przebieg roczny: do 100.000 km,

c) tonaż: brutto pociąg ładowny 1950 ton, próżny 710 ton,

d) zjazd na przeglądy w miejsca wskazane przez Wykonawcę, na terytorium Polski,

e) trasy przejazdów lokomotyw na zelektryfikowanych odcinkach tras: Siemianówka-Siedlce-Szczecinek oraz Siemianówka – Siedlce - Chmielów - Mielec.

4. Przedstawienie ceny za realizację czynności utrzymania korekcyjnego za 1 km przebiegu pojazdu, z podaniem przedziałów cenowych w zależności od przebiegu pojazdu;

5. Przedstawienie średnich kosztów eksploatacji lokomotyw za 1 km dla przebiegu na przykładowej trasie 200 km, brutto pociągu 1800 ton, profil linii o profilu podłużnym do 3 promil;

6. Listę wykonanych zamówień zgodnie z warunkami określonymi w części IV.2 Zapytania ofertowego;

7. Kopię polisy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w części IV.3 Zapytania ofertowego;

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z treścią Załącznika nr 3;

9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (warunki szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym).

Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 24 miesiące od daty podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, przy czym Zamawiający wymaga dostawy lokomotyw wg. następującego harmonogramu:

• lokomotywa nr 1 – nie później niż w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy

• lokomotywa nr 2 - nie później niż w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy

Zamówienie uważa się za wykonane w całości w dniu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Ostatecznego drugiej lokomotywy.

Miejsce dostawy to Szczecinek.

Oferty można składać do 6 sierpnia 2019 roku.

Kryteria oceny stanowią:

1) Cena brutto - 50

2) Koszty utrzymania prewencyjnego lokomotyw - 20

3) Gwarancja ogólna - 20

4) Dodatkowa gwarancja na zestawy kołowe, łożyska kół, ramy wózków - 10Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
lokomotywa
przetarg
moduł dojazdowy
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....