TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Kraków: Zmiana opłat za przejazd Pociągiem Papieskim
WWW.PR.PKP.PL - Opublikowano: 23.06.2009 12:48:39
Kraków: Zmiana opłat za przejazd Pociągiem Papieskim

Od dnia 26 czerwca 2009r nastąpi zmiana cen obowiązujących przy przejazdach Pociągiem Papieskim. Modyfikacja opłat podyktowana jest wzrostem kosztów uruchomienia pociągu oraz tym, że ceny za przejazd nie były zmieniane od początku jego uruchomienia tj. od 2006r.

 

Zasady i warunki odprawy według taryfy specjalnej stosowanej przy przejazdach osób w Pociągu Papieskim
1. W pociągu do dyspozycji podróżnych jest 150 miejsc siedzących, w tym 8 miejsc przystosowanych do przejazdu osób niepełnosprawnych.
2. Z przejazdu pociągiem mogą skorzystać:
1) osoby indywidualne,
2) grupy złożone co najmniej z 10 osób.
3. Bilety na przejazd można nabyć na 60 dni naprzód w:
1) Biurze Obsługi Podróżnego na stacji Kraków Główny (BOP),
2) Biurze Obsługi Podróżnego na stacji Kraków Płaszów (BOP),
3) Punkcie Obsługi Podróżnego na stacji Wadowice,
4) kasach biletowych na stacjach: Kraków Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Skawina.
4. Drużyna konduktorska dokonuje odprawy w pociągu, tylko w miarę wolnych miejsc. Oprócz opłaty za przejazd pobiera się opłatę dodatkową za wydanie biletu w pociągu, wskazaną w Załączniku do Taryfy na przewóz osób, rzeczy i zwierząt „PKP Przewozy Regionalne (Wykaz opłat dodatkowych).
5. W punktach wymienionych w ust. 3 przyjmuje się zamówienia na przejazd, składane osobiście. Ponadto, w Biurze Obsługi Podróżnego na stacji Kraków Główny zamówienia można składać pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie:
bop.krakow@pr.pkp.pl
tel./fax: (012) 422-07-65
tel. (012) 393-33-28
(012) 393-33-29
6. Zamówienia na przejazd dla osób indywidualnych i grup przyjmowane są przed planowanym terminem wyjazdu maksymalnie na 14 dni, jednak nie później niż na 3 dni robocze.
7. Dopuszcza się możliwość opłacenia należności za zamówiony przejazd –przelewem. Płatności należy dokonać nie później niż następnego dnia po upływie połowy okresu przedsprzedaży, licząc od dnia złożenia zamówienia do dnia planowanego wyjazdu. Opłacenie zamówionego przejazdu uważa się za dokonane z chwilą wpływu należnej kwoty na rachunek bankowy przewoźnika.
8. Bilet (-y) za opłacony przelewem przejazd należy odebrać we wskazanej przez przewoźnika kasie biletowej.
9. Odprawy osób dokonuje się na podstawie biletów z ceną zryczałtowaną na przejazd
wyłącznie w pełnej relacji, tj. Kraków Główny –Wadowice (i odwrotnie), na przejazd:
1) w jedną stronę, lub
2) „tam i z powrotem”,
z zapewnieniem podróżnym miejsc siedzących w pociągu, bez uiszczania dodatkowych należności.
10. Bilety, o których mowa w ust. 9 są ważne jeden dzień.
Dzień liczy się od godz. 0 01 do godz. 24 00.
11. Bilety wydaje się wg taryfy specjalnej na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”. Od opłat normalnych stosuje się ulgi ustawowe: 37%, 49%, 78%, 95%, 100%.
12. Podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest posiadać
w pociągu odpowiedni dokument, o którym mowa w §23 Taryfy na przewóz osób, rzeczy
i zwierząt „PKP Przewozy Regionalne”(TP-PR) .
13. Podróżny może rozpocząć przejazd od dowolnej stacji (na której zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymuje się pociąg), znajdującej się na drodze przewozu.
14. Zwiększenie liczby uczestników przejazdu grupowego, jest możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc w pociągu, w którym grupa zamówiła w danym dniu przejazd.
15. Na przejazd odpowiednio poza stację Kraków Główny lub Wadowice należy nabyć nowy bilet, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.
16. Warunkiem zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu.
Poświadczenia dokonują osoby upoważnione przez przewoźnika w stacji wyjazdu wskazanej na bilecie lub w stacji nabycia biletu, przed upływem terminu ważności biletu.
17. Należności za całkowicie niewykorzystane bilety odpowiednio poświadczone wypłaca kasa prowadząca sprzedaż danego rodzaju biletów –jeżeli podróżny zgłosi się do kasy biletowej w terminie do 30 dni, licząc od pierwszego dnia ważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 17.
18. Za odpowiednio poświadczony całkowicie niewykorzystany bilet (-y) dla uczestników przejazdu grupowego zwrotu należności –w drodze pisemnej reklamacji –dokonuje Biuro Rozliczeń i Kontroli Dochodów w Olsztynie, na warunkach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt „PKP Przewozy Regionalne”(RPO-PR).
19. Za całkowicie niewykorzystane bilety zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 15% odstępnego.
20. Na zamówienie, przewoźnik może w miarę możliwości eksploatacyjnych, uruchomić Pociąg Papieski dla jednorazowych przejazdów na warunkach określonych w §58 TP-PR. Opłatę za przebieg pociągu pobiera się w wysokości ponoszonych kosztów własnych,
z doliczeniem marży zysku.
W przypadku odwołania zamówionego pociągu dla którego został już ustalony rozkład jazdy, zwrotu uiszczonych należności dokonuje się po potrąceniu 10% odstępnego, nie mniej niż 300,00 zł.
21. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy TP-PR i RPO-PR.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PR
Pociąg Papieski

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....