TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Lotos Kolej chce kupić wielosystemową lokomotywę
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.03.2020 08:45:17
Lotos Kolej chce kupić wielosystemową lokomotywę

Lotos Kolej ogłosiła przetarg na dostawę fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego taboru do przewozów intermodalnych, który ma na celu: zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków zamawiającego, promocję transportu intermodalnego, a tym samym przeniesienie części transportu drogowego na kolejowy, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości transportu dla środowiska.

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej wielosystemowej Lokomotywy elektrycznej w układzie osi Bo'Bo', wyposażonej w systemy zasilania:

­- 25 kV 50 Hz AC,

­- 15 kV 16⅔ Hz AC,

­- 3 kV DC

oraz posiadającej stosowne dopuszczenia do eksploatacji, w tym do prowadzenia pociągów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Czeskiej, a także zapewnienie utrzymania technicznego Pojazdu, w okresie od daty odbioru Lokomotywy przez Zamawiającego do końca udzielonej gwarancji oraz w okresie od zakończenia okresu gwarancyjnego do momentu wyłączenia pojazdu na pierwszą naprawę 4 poziomu utrzymania, zgodnie z dostarczoną wraz z pojazdem dokumentacją systemu utrzymania.

Zamówienie objęte niniejszym postępowaniem jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Oferty można składać do 15 kwietnia 2020 roku. Lokomotywa powinna zostać dostarczona do 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

1. Całkowita cena zamówienia – zawierająca wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym w szczególności koszty dokumentacji, szkolenia, licencji, transportu, oraz oznakowania lokomotywy. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, w tym między innymi koszty wszelkich należności publicznoprawnych i opłat (m.in.) opłat celnych, jeżeli dostawa lokomotywy będzie podlegała obowiązkowi poniesienia takich opłat. Całkowita cena zamówienia oznacza wartość zamówienia netto w PLN (bez podatku VAT) wraz z niezbędnymi kosztami do jego wykonania oraz kosztami dodatkowymi.

2. Cena za przegląd 1 poziomu utrzymania w okresie gwarancji zawierająca koszt roboczogodzin, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

3. Cena za przegląd 2 poziomu utrzymania w okresie gwarancji zawierająca koszt roboczogodzin, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

4. Cena za przegląd 3 poziomu utrzymania w okresie gwarancji zawierająca koszt roboczogodzin, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

5. Cena ryczałtowa za 1 miesiąc Utrzymania Prewencyjnego i Korekcyjnego po okresie gwarancji (przy założeniu rocznego przebiegu Pojazdu na poziomie 170.000 km) zawierająca koszt roboczogodzin, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Wagi kryteriów:

a) Całkowita cena zamówienia (Wc): 40% znaczenia

b) Koszt wykonania przeglądów 1 poziomu utrzymania w okresie gwarancji (Wk1):10% znaczenia,

c) Koszt wykonania przeglądów 2 poziomu utrzymania w okresie gwarancji (Wk2):10% znaczenia,

d) Koszt wykonania przeglądów 3 poziomu utrzymania w okresie gwarancji (Wk3):5% znaczenia.

e) Cena ryczałtowa za 1 miesiąc utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego po okresie gwarancji (przy założeniu rocznego limitu przejazdów na poziomie 170.000 km): (Wr): 35% znaczenia.

Ostateczna ocena zostanie wyrażona sumą punktów wyliczoną wg wzoru:

O = C+Kp+R

gdzie:

O – suma punktów wszystkich kryteriów, jakie otrzyma rozpatrywana oferta,

C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta w kryterium "Całkowita cena zamówienia",

Kp – oznacza sumę punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta za kryteria "Koszt wykonania przeglądów 1, 2, 3 poziomu utrzymania w okresie trwania gwarancji".

R – oznacza ilość punktów jakie otrzyma rozpatrywana oferta za kryterium "Cena ryczałtowa za 1 miesiąc utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego po okresie gwarancji (przy założeniu rocznego limitu przejazdów na poziomie 170.000 km)."Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lotos Kolej
lokomotywa
przetarg

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....