TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Małopolska wycenia dwa EN81. Będzie próba sprzedaży?
InfoRail.pl - Opublikowano: 21.04.2020 10:45:36
Małopolska wycenia dwa EN81. Będzie próba sprzedaży? (foto: Wikipedia/Gagorski, lic. CC BY 3.0)

Województwo Małopolskie ogłosiła przetarg na wycenę wartości 2 sztuk autobusów szynowych z napędem elektrycznym serii EN81.

Usługa obejmuje wycenę wartości rynkowej 2 sztuk pojazdów kolejowych, sporządzoną osobno dla każdego z niżej wymienionych pojazdów:

1) autobus szynowy z napędem elektrycznym, typ: 308B, oznaczenie serii EN81-001 (producent: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., rok produkcji: 2005),

2) autobus szynowy z napędem elektrycznym, typ: 308B, oznaczenie serii EN81-002 (producent:: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., rok produkcji: 2005).

Wycena winna być sporządzona wg stanu na dzień wskazany przez Zamawiającego.

W ramach wynagrodzenia, Wykonawca ponosi wszelkie koszty z wiązane z realizacją zamówienia (w tym koszty oględzin i dojazdu do miejsca oględzin) oraz przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do sporządzonych wycen.

Wykonawca sporządzając wycenę pojazdów przedstawi opis metodologii prowadzenia wyceny.

W ramach wynagrodzenia, za realizację zamówienia Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do sporządzonych wycen.

Wycenę należy wykonać w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – tj. wykonaniem wyceny wartości rynkowej pojazdów kolejowych.

Oferty można składać do 27 kwietnia 2020 roku. Decyduje cena.

Wcześniej Małopolska zrezygnowała z korzystania z jednostek EN81-005 – 008, które były leasingowane. Składy wróciły do PESY, obecnie nie mają zatrudnienia.

Jednostki o numerach 001 i 002 są wyłączone z ruchu od kilku lat i województwo zrezygnowało z wykonania niezbędnych przeglądów. Teraz prawdopodobnie zostaną wystawione na sprzedaż.

Obecnie w eksploatacji są dwa składy tej serii o numerach 003 i 004, należące do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.    Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
EN81
Małopolska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....