TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

MIR tłumaczy się z prywatyzacji PKP Energetyka
INFORAIL - Opublikowano: 18.09.2015 09:21:37
fot. PKP Energetyka

Proces prywatyzacji PKP Energetyka S.A. został przeprowadzony przez właściciela tego podmiotu, tj. Spółkę PKP S.A ? informuje Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w MIR. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ?Polskie Koleje Państwowe? należące do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych akcje lub udziały spółek zbywa minister właściwy do spraw transportu lub PKP S.A., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ministra właściwego do spraw transportu. Działając na podstawie przywołanej ustawy, Minister Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 12 grudnia 2014 r., udzielił Spółce PKP S.A. pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych ze zbyciem 100% akcji PKP Energetyka S.A. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, PKP S.A. podjęła działania mające na celu wyłonienie inwestora i ustalenie warunków transakcji.

PKP Energetyka od samego początku swojego funkcjonowania, tj. od 2001 r., była uwzględniana w planach strategicznych PKP S.A. jako podmiot przeznaczony do prywatyzacji. W dniu 20 grudnia 2013 r. Zarząd PKP S.A., biorąc pod uwagę, między innymi, kryteria dotyczące bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorców kolejowych oraz bezpieczeństwo realizacji inwestycji strategicznych, przyjął Strategię prywatyzacji Spółki PKP Energetyka S.A. zakładającą sprzedaż pakietu 100% akcji tej Spółki w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

Prywatyzacja spółek Grupy PKP, w tym również PKP Energetyka oznacza dla PKP S.A. możliwość pozyskania środków na spłatę zadłużenia objętego gwarancjami Skarbu Państwa, co stanowi ustawowy obowiązek Zarządu PKP S.A. Środki pozyskane z procesu prywatyzacji zostaną również wykorzystane na wsparcie realizowanego programu inwestycyjnego. PKP S.A. modernizuje i buduje dworce kolejowe na terenie niemal całego kraju. Poniesione z tego tytułu w latach 2012-2015 wydatki, z własnych środków, wyniosły 178,8 mln PLN. Ponadto, część środków pochodzących z prywatyzacji spółek Grupy PKP, PKP S.A. może przeznaczyć na dokapitalizowanie spółek zależnych, a tym samym wsparcie realizowanych inwestycji.

Jednocześnie Żałobka poinformował, że przed podjęciem decyzji w sprawie zbycia akcji PKP Energetyka Minister Infrastruktury i Rozwoju zwrócił się z prośbą o opinię do innych organów administracji publicznej w sprawie wpływu prywatyzacji Spółki na interesy strategiczne, gospodarcze i obronne państwa polskiego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ? poinformowało, że:

Centralne Biuro Śledcze policji nie prowadziło żadnych działań ani postępowań w przedmiotowej sprawie;

Biuro Służby Kryminalnej KG Policji dokonało stosownych sprawdzeń i nie stwierdziło naruszeń prawa, które mogły by mieć wpływ na proces prywatyzacyjny PKPE;

Ministerstwo Gospodarki ? nie wniosło zastrzeżeń;

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ? nie przedstawiło stanowiska informując, że sprawa leży poza jego kompetencjami.

W trybie poufnym zajęły stanowisko właściwe organy i podmioty tak w zakresie prawidłowości przeprowadzanej transakcji jaki i oceny z punktu bezpieczeństwa nabywcy akcji, tj. CVC Capital Partners Limited oraz Caryville Investments Sp. z o.o. Żaden z opiniujących organów bądź podmiotów nie wniósł zastrzeżeń tak do samego procesu jak i podmiotu kupującego akcje PKP Energetyka.

Ponadto Żałobka wyjaśnił, że Minister Skarbu Państwa, w ramach posiadanych uprawnień, nie zajmował stanowiska w przedmiocie sprzedaży akcji PKP Energetyka. Jak wskazano na wstępie, podmiotem prowadzącym proces sprzedaży akcji PKPE był właściciel Spółki, tj. PKP S.A.

W świetle przytaczanych opinii o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym PKP Energetyka należy zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, do stosowania której zobowiązana jest również PKP S.A., Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Zgodnie z ustawą prywatyzacja tych przedsiębiorstw i spółek wymaga zgody Rady Ministrów. Wydane na podstawie przywołanej ustawy rozporządzenie Rady Ministrów określa wykaz 22 przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wśród których nie wymieniono PKP Energetyki. Ponadto Spółka nie została wpisana na ?Listę podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa? sporządzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Szczególne znaczenie gospodarczo-obronne PKP Energetyka znalazło uregulowanie w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Wykaz ten został ustalony na podstawie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. Na liście tej znalazły się podmioty zależne od Skarbu Państwa, prywatne oraz o mieszanej strukturze własnościowej kapitału. Wśród nich odnajdujemy podmioty prywatne, takie jak: Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Netia S.A., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Multimedia Polska S.A., Elektrownia Połaniec S.A. ? GDF SUEZ Energia Polska, EDF Polska S.A. (84,5% akcji w Grupie EDF posiada rząd Francji), Lubawa S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., GATX Rail Poland Sp. z o.o., Budimex S.A., Skanska S.A., Strabag Sp. z o.o., Bilfinger Infrastructure S.A., EmiTel Sp. z o.o. W przypadku tych przedsiębiorstw struktura własnościowa nie ma znaczenia dla dalszego funkcjonowania i wypełniania przez nie roli podmiotów o szczególnym znaczeniu gospodarczo-ekonomicznym.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Energetyka
MIR

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....