TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Na lotnisko w Pyrzowicach pociągiem dopiero w 2021 roku?
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.01.2017 21:55:02 1 komentarz
Na lotnisko w Pyrzowicach pociągiem dopiero w 2021 roku? (foto: Katowice Airport)

Czy doczekamy się połączenia kolejowego na lotnisko w Pyrzowicach? Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w MIB twierdzi, że PKP Polskie Linie Kolejowe są obecnie w trakcie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

Zakończenie prac przedprojektowych spodziewane jest w II kwartale 2017 roku. Równolegle do prac związanych z opracowaniem studium wykonalności sporządzana jest dokumentacja środowiskowa w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Termin uzyskania powyższej decyzji uzależniony jest od stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt planowany jest do zgłoszenia do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie kolei aglomeracyjnej. Jak wskazano w części tekstowej Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) "lista projektów aglomeracyjnych POIiŚ 2014-2020 zostanie uszczegółowiona (?) w oparciu o wyniki konkursu". Obecnie środki przewidziane do alokowania na poszczególne projekty aglomeracyjne zostały zabezpieczone w KPK w pozycji 109 załącznika nr 1 "Infrastrukturalne projekty aglomeracyjne finansowane z Funduszu Spójności" o wartości 1,09 mld PLN.

PKP PLK przewidują złożenie wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu w naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska), ogłoszonym w listopadzie 2016 r. (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec/kwiecień 2018 r.). Realizacja prac na linii nr 182 uzależniona jest od wyników ww. naboru. Ogłoszenie przetargu oraz realizacja inwestycji w trybie "projektuj i buduj" planowana jest na lata 2018 - 2021. Szacowany koszt projektu to ok. 550 mln PLN. Realizacja prac pozwoliłaby na dojazd do portu lotniczego w Pyrzowicach od strony Tarnowskich Gór i Zawiercia.

Przedmiotem obecnie prowadzonych prac studialnych są: linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie (od km 0,571 do km 45,502), łącznica nr 705 w Zawierciu (od km 0,000 do km 1,292) oraz łącznica Miasteczko Śląskie - Gosek o długości 1,1 km.

Bittel informuje, że z uwagi na najkorzystniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz punktację uzyskaną w analizie wielokryterialnej wykonawca studium zarekomendował do realizacji wariant modernizacyjny realizacji prac (W4P1bP2P3), w ramach którego zakłada się m.in.:

wymianę całej nawierzchni torowej wraz z elektryfikacją linii;

zwiększenie dopuszczalnego nacisku na oś do 221 kN;

podniesienie prędkości maksymalnej do 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych;

budowę drugiego toru łączącego stację MPL Pyrzowice ze stacją Mierzęcice Zawierciańskie;

budowę drugiego toru na stacji Mierzęcice Zawierciańskie oraz budowę dodatkowych połączeń rozjazdowych celem usprawnienia jazd manewrowych pociągów towarowych obsługujących bocznicę CARGO MPL Katowice.

I ciekawostka. Odnosząc się do propozycji budowy linii szerokotorowej do Terminala Cargo City przy porcie lotniczym w Pyrzowicach Bittel informuje, że PKP LHS będąca zarządcą oraz przewoźnikiem na linii kolejowej 1520 mm Hrubieszów (granica państwa) ? Sławków nie występował oficjalnie z inicjatywą budowy nowych odcinków linii szerokotorowej na terenie Węzła Katowickiego.

I dalej przedstawiciel MIB informuje, że ze względu na wysoki koszt budowy nowej linii szerokotorowej niezbędne byłoby wykonanie szczegółowej analizy wykonalności technicznej i opłacalności tego typu rozwiązania, biorąc pod uwagę, m.in.:

rozwiązania techniczne splotów torów (w tym rozjazdów i skrzyżowań torów) linii normalnotorowej z szerokotorową;

wpływ splotu oraz skrzyżowań z szerokim torem na przepustowość linii normalnotorowych (w tym konieczność stosowania rozwiązań wielopoziomowych);

popyt na przewozy z przeładunkiem na transport lotniczy, w tym:

- wielkość przewozów lotniczych cargo: w 2015 r. w całej Europie (włącznie z relacjami poza Europę) przewieziono ok. 14,6 mln ton towarów, co odpowiada w przybliżeniu rocznemu obciążeniu netto pojedynczych linii kolejowych o największych przewozach towarowych w Polsce. W terminalu w Pyrzowicach obsłużono ok. 16 tys. ton ładunków w 2015 r.;

- zasadność tworzenia połączeń szerokotorowych, biorąc pod uwagę stosunek czasu przewozu koleją w relacji Chiny - Polska (obecnie 10 - 14 dni) do czasu przewozu koleją na terenie Europy (np. ok. 30 godzin w relacji Sosnowiec Maczki - Amsterdam zgodnie z ofertą w Kolejowym Korytarzu Transportowym Morze Północne - Morze Bałtyckie), w przypadku lekkich pociągów kontenerowych możliwe jest skrócenie tego czasu;

- opłacalność proponowanej w prezentacji załączonej do interpelacji na 8048 wymiany handlowej stali i rud żelaza pomiędzy Europą i Azją z wykorzystaniem projektu przewidującego budowę dodatkowego toru o prześwicie 1520 mm równolegle do toru o prześwicie 1435 mm lub budowę splotu torów o prześwicie 1435 mm i 1520 mm (rozwiązanie preferowane) do terminala Cargo City, uwzględniając koszt przewozu ładunków transportem lotniczym oraz wartość zaoszczędzonego czasu w przewozie tego typu ładunków.

Z uwagi na to, że ładunki przeznaczone do załadunku na samoloty byłyby transportowane w kontenerach, zasadnym rozwiązaniem wydaje się przeładunek towarów w Sławkowie na wagony normalnotorowe i dowóz do terminala w Pyrzowicach lub proponowana przez Pana posła Roberta Wyrwasa zabudowa stanowiska przestawczego SUW-2000, co wymagałoby jednak poniesienia przez przewoźników kosztów wyposażenia taboru w odpowiednie wózki. Ewentualne wydłużenie czasu i wzrost kosztu przewozu w stosunku do bezpośredniego dowozu linią szerokotorową do Pyrzowic byłyby nieznaczne w porównaniu do całkowitych kosztów i czasu przewozu takiego ładunku w relacji Chiny (Azja) - Europa Zachodnia. Efektem zabudowy SUW-2000 byłaby również możliwość jazdy bez przeładunku (przestawki w przypadku przewozów pasażerskich) w innych relacjach.

Ponadto konieczna jest analiza uwarunkowań prawnych, również w kontekście wprowadzenia IV pakietu kolejowego i zawartego w nim ograniczenia odnośnie łączenia funkcji przewoźnika i zarządcy infrastruktury oraz warunków odstępstwa dla PKP LHS sp. z o. o. w tym zakresie.

Bittel przedstawia też stanowisko dotyczące linii kolejowej nr 145 i informuje, że w obecnej perspektywie finansowej (na lata 2014 - 2020) PKP PLK nie mają w planach prac na odcinku Piekary Śląskie - Chorzów Stary. Nie jest rozważana również przebudowa linii na odcinku Radzionków - Piekary Śląskie. Wynika to z faktu, że linia kolejowa nr 145 nie została uwzględniona w "Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa śląskiego", nie była również brana pod uwagę podczas tworzenia listy projektów kolejowych RPO dla województwa śląskiego (regionalny charakter linii determinuje źródło finansowania). Bittel twierdzi, że relacja Gliwice - Piekary Śląskie - Port Lotniczy (ok. 70 km wraz ze zmianą czoła pociągu na stacji Chorzów Stary) byłaby znacznie wydłużona w stosunku do najkrótszego przebiegu przez Zabrze - Bytom Karb (ok. 50 km), co negatywnie wpłynęłoby na jej konkurencyjność względem innych środków transportu.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK
lotnisko
Pyrzowice
  • red – 03.01.2017

    Tylko tiry nie oddziałują na środowisko lub szwagrobusy

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....