TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Newag rusza z produkcją ?Vulcano?
INFORAIL - Opublikowano: 12.03.2015 16:37:30 4 komentarze
Newag rusza z produkcją ?Vulcano?

Newag roz­po­czął pro­duk­cję spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych ?Vulcano? dla sycy­lij­skiego prze­woź­nika, spółki FCE z Katanii. Zgod­nie z umową będą to nowo­cze­sne, wąsko­to­rowe pojazdy z sil­ni­kiem die­sla i prze­kład­nią elek­tryczną. Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwi eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim. Łatwo mody­fi­ko­walna kon­fi­gu­ra­cja sie­dzeń pozwoli na opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Mini­malna liczba miejsc sie­dzą­cych wynie­sie 100 i może być zmniej­szana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.
Pojazdy będą w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Każdy pojazd wypo­sa­żony będzie w toa­letę z obie­giem zamknię­tym, przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych.  W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo podróż­nych w SZT zain­sta­lo­wany zosta­nie moni­to­ring. Pojazd będzie posia­dał wbu­do­wany sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów, GPS oraz czuj­niki dymu z sygna­li­za­cją poża­rową. Kabina maszy­ni­sty wypo­sa­żona będzie w sys­tem roz­gło­sze­niowy, umoż­li­wia­jący poro­zu­mie­wa­nie się z pasa­że­rami.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne pojadą z mak­sy­malną pręd­ko­ścią do 100 km/h i będą przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wielokrotnej. Pierw­szy pojazd uru­cho­miony zosta­nie w poło­wie czerwca w Nowym Sączu, następ­nie wyje­dzie do Kata­nii, gdzie w poło­wie sierp­nia prze­ka­zany zosta­nie zama­wia­ją­cemu. Kolejne szy­no­busy ?Vul­cano??roz­po­czy­na­jąc od wrze­śnia ?dostar­czane będą co dwa tygo­dnie.
Jest to pierw­sza umowa Newagu na dostawę taboru poza gra­ni­cami Polski.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
szt
Włochy
 • krakowianin – 12.03.2015

  Brawo NEWAG !

 • krakowianin – 12.03.2015

  Brawo NEWAG !

 • Bene – 12.03.2015

  Czyli pierwszy wąskotorowy pojazd wyprodukowany w Polsce od ... ilu lat? Szkoda, że nie zobaczymy go na naszych wąskich torach, choć tyle ich niegdyś było.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....