TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Nowości taborowe Kolei Mazowieckich i nie tylko
Ryszard Piech - Opublikowano: 09.06.2009 16:14:25
Nowości taborowe Kolei Mazowieckich i nie tylko

15 letnia umowa operatorska, jaką podpisały Koleje Mazowieckie oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego mają stanowić przełomowy moment w historii przewoźnika. Dzięki temu na szlakach kolejowych Mazowsza ma pojawić się duża ilość nowego i zmodernizowanego taboru. Dotąd bowiem przewoźnik kursował na podstawie zaledwie trzyletniej umowy, która nie gwarantowała powodzenia prowadzenia skutecznej polityki taborowej. Nawet najdrobniejsze plany napotykały na barierę w postaci braku możliwości pozyskania dodatkowych funduszy na odnowę taboru, chociażby z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy banków komercyjnych. Dzięki zawarciu umów wieloletnich ten problem został zażegnany, a przewoźnik zyskał wiarygodność finansową dla banków. Umowa ramowa, traktowana przez banki jako zabezpieczenie, jest niezbędna do otrzymania kredytu.

Umowa wieloletnia

Umowa z KM będzie obowiązywać od 13 grudnia 2009 r. do 14 grudnia 2024 r. Szacunkowy poziom dofinansowania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie 2,1 mld zł. Dokładna wysokość dotacji będzie określana corocznie w umowach rocznych. W umowie ramowej z KM samorząd zobowiązał się m.in. do: finansowania ponoszonych przez spółkę nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla świadczenia usług czy pokrycia kosztów finansowania zaciągnięcia przez spółkę kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów na sfinansowanie inwestycji niezbędnych do wykonywania służby publicznej.

- Podpisane przez nas umowy to przede wszystkim szansa dla spółek na nowe zakupy. Mamy nadzieję, że w perspektywie kilku najbliższych lat zaowocuje to znaczącą poprawą stanu taboru, a to z kolei przełoży się na wyższy komfort dla pasażerów i co bardzo ważne –na rozszerzenie oferty przewozowej w aglomeracji warszawskiej i całym województwie –podkreśla Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Jak zauważa Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, rozszerzenie oferty przewozowej planowane jest już od czerwca. –Podjęliśmy decyzję o uruchomieniu zawieszonego na początku lat 90. połączenia pomiędzy Górą Kalwarią a Warszawą. Jest to więc dobra informacja dla mieszkańców, którzy już niebawem będą mogli wygodnie dojechać do stolicy pociągiem –dodaje członek zarządu.

Warunkiem uruchomienia tego połączenia było przygotowanie niezbędnej infrastruktury przez samorząd Góry Kalwarii. Ponieważ prace te zostały wykonane, więc KM uruchomiło pociągi na tej trasie. W planach znajduje się również uruchomienie połączeń kolejowych Konstancin­-Jeziorna –Warszawa, z wykorzystaniem linii towarowej do EC Siekierki.

 

Nowy tabor dla umowy wieloletniej

Podpisane 19 maja umowy umożliwią realizację szeregu inwestycji. Łączna wartość planowanych zakupów dostarczonych do 2015 roku może przekroczyć 1,5 mld zł. Do 2015 roku KM planują zakup m.in.:
- 16 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”. Wartość zintegrowanego projektu to 410,8 mln zł.
- Zakup 11 nowych lokomotyw do prowadzenia składów pociągów zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów piętrowych. Studium wykonalności projektu zostanie sporządzone do 15.06.2009 r. Wartość projektu to 182 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 50% (projekty kluczowe RPO WM).
- Modernizacja EZT-ów w latach 2007–2011. Studium wykonalności zostanie sporządzone do 1 czerwca br. Wartość projektu to 204,3 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 50% (projekty kluczowe RPO WM).
- 10 używanych EZT (5 –EN57 i 5 –EN71) po naprawach głównych wraz z modernizacją. Wartość projektu to ok. 100 mln zł (przygotowywany jest przetarg, zakładana płatność przez okres 10 lat w stałych miesięcznych ratach).
- Dodatkowe wagony piętrowe –11/22 szt. Wartość projektu wynosi ok. 55/110 mln zł.
- Jednoczłonowe szynobusy elektryczne –3 szt. Wartość projektu to 12 mln zł.
- Dwuczłonowe szynobusy elektryczne –12 szt. Wartość projektu to 120 mln zł.
- Nowe EZT –8 szt. (zakupy uzupełniające do zrealizowanych dostaw do 2011 r.). Wartość projektu to 160 mln zł (zakup realizowany w nowej perspektywie 2014–2020 z dostawą do grudnia 2015 r.).

Spółka „Koleje Mazowieckie”jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji projektów kluczowych z RPO WM: zakupu lokomotyw oraz modernizacji taboru, jak również zakupu 16 EZT w projekcie „lotniskowym”realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie pozyskania środków zewnętrznych z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z emisji obligacji (rozmowy z 7 bankami). Wybór organizatora programu emisji obligacji planowany jest do końca czerwca br.

Nowy tabor jeszcze przed umową

Jeszcze przed podpisaniem umowy wieloletniej Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił zakupić za pośrednictwem spółki Koleje Mazowieckie, przy wsparciu środków unijnych 20 nowych EZT. Przetarg został rozpisany w dniu 21 kwietnia 2009 roku i dotyczył dostawy nowych czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 czerwca 2009r., a swój udział w postępowaniu zgłosiły trzy firmy. Pierwszym jest konsorcjum Pesa i ZNTK Mińsk Mazowiecki, drugim Stadler, natomiast trzecim hiszpański CAF. Na realizację tego zamówienia zaplanowano kwotę 92 549 322,16 €brutto.

Zestawienie porównawcze ofert

Oferent

Cena brutto

(mln €)

Cena netto

(mln €)

Cena jednostkowa

(mln €)

Przelicznik NBP z dnia 05.06.2009

Cena jednostkowa

(mln zł)

Pesa i ZNTK MM

101,26

b/d

5,063

4,536

22,965

Pesa i ZNTK MM (szacunek netto –22%)

101,26

78,982

3,949

4,536

17,912

Stadler

b/d

104,8

5,24

4,536

23,738

CAF

b/d

106,477

5,323

4,536

24,145

 

Na pierwszy rzut oka ceny wydają się niewiele różnić, jednak należy zauważyć, że oferta Pesy została podana w wartości brutto, natomiast pozostałe netto. Jest to bardzo duża różnica, która może wynosić od 7 do nawet 22%! W efekcie tego cena ofert Stadlera i CAF urośnie i to znacznie. Jak już wcześniej spekulowaliśmy warunki zawarte w przetargu sugerowały, że „cena nie gra roli”i tak też do tego podeszli oferenci, gdzie wartość każdej oferty przekroczyła kwotę przewidzianą na realizację zamówienia. Wobec tego dotąd wydawałoby się nudny przetarg stał się nagle niesamowicie ciekawy, ponieważ według ostrożnych szacunków oferta Pesy jawi się jako najkorzystniejsza. Jednak musimy pamiętać, że najniższa cena daje zaledwie 60% oceny, a pozostałe parametry to: 15% roczne zużycie energii na potrzeby przejechania 1 km, 15% masa służbowa, 5% termin gwarancji i 5% przez termin dostarczenia pierwszych 15 składów. Jednak mimo tego cena Pesy daje jej silną pozycję w tym postępowaniu. Jeżeli te przypuszczenia by się potwierdziły, to Pesa sprzątnęłaby Stadlerowi intratny kontrakt sprzed nosa. Być może dlatego Stadler w ostatnich dniach postępowania usilnie protestuje, a protesty są oddalane. Po dokonaniu przeliczeń na złotówki jeden nowy skład Stadlera miałby być droższy o przeszło dwa miliony złotych (wcześniej 22,448 mln zł brutto, obecnie 23,738 mln zł netto) jednak porównania te są mało miarodajne z racji różnic walutowych. Jednocześnie należy stwierdzić, że oferta CAF raczej nie odegra większego znaczenia z racji jeszcze wyższej od Stadlera ceny. Pozostaje jedynie oczekiwać dalszych decyzji w sprawie tego postępowania, które zaczyna przybierać sensacyjnego obrotu. Z jednej strony wartości ofert znacznie przekroczyły zakładaną cenę, z drugiej strony bez zmiany warunków (głównie wagi ceny) nie uda się zejść do zakładanego progu, wobec tego KM mają dwa wyjścia –znaleźć dodatkowe pieniądze albo rozwiązać postępowanie i powtórzyć ze zmniejszoną ceną. Jednak niezależnie od obrotu spraw oferta Stadlera w obu przypadkach wydaje się na przegranej pozycji, chyba, że producent diametralnie zmieni strategię dla skąd inąd ubogiego polskiego rynku z dużą wewnętrzną konkurencją.

W artykule wykorzystano częściowo materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego oraz Kolei Mazowieckich.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
mazowieckie
KM
Koleje Mazowieckie
EZT
lok
wag. piętr.
Stadler
Bombardier
Pesa
CAF

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....