TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

PCC Intermodal chce kupić 7 nowych lokomotyw wielosystemowych
InfoRail.pl - Opublikowano: 18.04.2020 16:45:53
PCC Intermodal chce kupić 7 nowych lokomotyw wielosystemowych (foto: PCC)

PCC Intermodal S.A. ogłosiła przetarg na dostawę 7 lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług serwisu w zakresie pełnego utrzymania w okresie gwarancji i po gwarancji aż do pierwszej naprawy P4.

Lokomotywy przeznaczone zostaną do prowadzenia pociągów intermodalnych na liniach zelektryfikowanych oraz do wjazdu na bocznice, w tym z użyciem opcjonalnego wybranego przez Zamawiającego wyposażenia lokomotywy w spalinowy moduł dojazdowy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 sztuk nowoczesnych, nowych, czteroosiowych, wielosystemowych, dwukabinowych, elektrycznych pojazdów trakcyjnych z napędem, wyprodukowanych w ramach jednego typu i modelu lub kompatybilnej rodziny pojazdów, wyprodukowanych przez tego samego producenta, w pełni i bezterminowo dopuszczonych do eksploatacji. Lokomotywy muszą posiadać wszelkie dopuszczenia formalne, prawne, homologacje oraz inne wymagane odpowiednimi przepisami dokumenty dopuszczające bezwarunkowo i bezterminowo do poruszania się i eksploatacji lokomotyw na terenie tylko Polski (wariant I) oraz Polski i Niemiec (wariant II).

Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym, przedmiotem przetargu i dostawy są lokomotywy wyłącznie fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się ofert obejmujących lokomotywy używane lub modernizowane. Wszystkie zastosowane do produkcji lokomotyw części i podzespoły, elementy i materiały muszą być fabrycznie nowe ich rok produkcji winien być tożsamy z rokiem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prac na każdym etapie ich produkcji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Dostawca w ramach zawartej umowy dostawy lokomotyw zobowiązany będzie świadczyć usługi pełnego serwisu i utrzymania (prewencyjnego i korekcyjnego) dostarczonych lokomotyw przez okres od dnia odbioru do dnia skierowania lokomotywy na pierwszą naprawę rewizyjną P4.

Lokomotywy powinny być zgodne z aktualnymi międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w danym państwie, na które lokomotywy zostały homologowane. Powinny posiadać świadectwo typu pojazdu kolejowego lub zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla każdego z krajów zgodnie i/lub niezbędne dokumenty do dokonania rejestracji każdej lokomotywy w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR) prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego w Polsce, celem uzyskania numeru EVN.

Dostawca lokomotyw jest odpowiedzialny za dostarczenie kompletu dokumentów do Urzędu ds. Bezpieczeństwa niezbędnego do rejestracji przeznaczonych do dostarczenia pojazdów w Europejskim Rejestrze dopuszczonych typów pojazdów do eksploatacji (ERATV) w ramach zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji lokomotyw.

Ww. dopuszczenia winny obejmować przynajmniej następujące systemy zasilania sieci trakcyjnej:

- prąd stały (DC) dla Polski 3 kV DC;

- prąd przemienny (AC) dla Niemiec 15 kV 16 2/3 Hz AC.

Lokomotywy muszą być wyposażone m.in. w urządzenia pokładowe ETCS, w system radiołączności GSM-R.

Dostawca lokomotyw udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na każdą lokomotywę od dnia protokolarnego jej odbioru. W ramach wykonania przedmiotu umowy i w ramach ceny za dostawę lokomotyw dostawca na zasadach określonych umową dostawy świadczyć będzie usługi szkoleniowe z zakresu obsługi oraz eksploatacji lokomotyw.

Lokomotywy mają być dostarczone w latach 2021 – 2022 według harmonogramu:

4 lokomotywy w I półroczu 2021 r.;

5. lokomotywa w listopadzie 2021 r.;

6. lokomotywa w czerwcu 2022 r.;

7. lokomotywa w listopadzie 2022 r.

Zamówienie obejmuje opcję na 2 lokomotywy.

Oferty w przetargu można składać do 15 czerwca 2020 roku.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie wysokość całkowitego wynagrodzenia netto.

Wymagane jest doświadczenie. Warunkiem dopuszczenia oferenta do oceny ofert jest przesłanie w określonym terminie aktualnych dokumentów formalnych, w tym referencji poświadczających niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw lokomotyw elektrycznych zróżnicowanych pod kątem dopuszczeń do eksploatacji w przynajmniej 2 krajach o odmiennych systemach bezpieczeństwa i dopuszczonych do eksploatacji na infrastrukturze kolejowej krajów Unii Europejskiej.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
lokomotywa
przetarg
PCC Intermodal

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....