TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

PCC Intermodal potrzebuje zmodernizowanych lokomotyw SM42
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.02.2020 10:45:15
PCC Intermodal potrzebuje zmodernizowanych lokomotyw SM42 (screen YT)

PCC Intermodal S.A. ogłosiła przetarg na dostawę zmodernizowanych spalinowych lokomotyw manewrowych służących do obsługi terminali kontenerowych PCC Intermodal S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Przedmiotem zamówienia są trzy lokomotywy zmodernizowane na bazie lokomotywy SM42 (obecnie już nieprodukowanych), które po wykonaniu modernizacji oraz niezbędnych prób i testów nie były eksploatowane. Lokomotywy zostaną gruntownie przebudowane z uwzględnieniem określonych w niniejszej specyfikacji parametrów technicznych i wymagań Zamawiającego. Z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności ofert w zakresie technicznym i ekonomicznym podkreślić należy, że przedmiotem przetargu nie są lokomotywy fabrycznie nowe, ani też przedmiotem tym nie są lokomotywy staroużyteczne/używane.

Oferent w ramach oferty winien uwzględnić, iż lokomotywy będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać m.in. niżej wymienione warunki:

— wsad do modernizacji lokomotywy, zostanie zapewniony przez dostawcę w ramach zryczałtowanej oferty przedstawionej w niniejszym przetargu. Wszelkie elementy wchodzące w skład wsadu do modernizacji lokomotywy zostaną sprawdzone i doprowadzone do parametrów właściwych dla dokonania modernizacji lokomotywy nie gorszych niż parametry właściwe dla naprawy poziomu P5 lokomotywy SM42, chyba że z DSU dla zaoferowanej lokomotywy wynikają parametry wyższe,

— lokomotywa powinna posiadać dopuszczenie do prowadzenia po infrastrukturze kolejowej PKP PLK w jednoosobowej obsadzie,

— zasadnicza budowa lokomotywy: czteroosiowa, jednokabinowa lokomotywa spalinowa, z jednym silnikiem spalinowym oraz z przekładnią: elektryczną AC/DC – układ osi Bo' Bo'. Typ wózka 1 LN. Nie dopuszczamy rozwiązań z dwoma agregatami prądotwórczymi służącymi do napędu lokomotywy,

— lokomotywa powinna zostać wyposażona w jedną kabinę maszynisty umożliwiającą równorzędną jazdę w obydwu kierunkach. W kabinie należy zabudować dwa pulpity maszynisty, oddzielne dla każdego kierunku jazdy,

— oferent winien dokonać dodatkowej wyceny układu zdalnego, radiowego sterowania lokomotywą w komunikacji dwukierunkowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego oraz sygnalizacji) i przedstawić ją wskazując, jaki jest zasięg działania tego systemu oraz potwierdzić, czy niniejszy system zapewnia możliwość wykonania próby hamulca na pociągu przez jedną osobę posiadającą uprawnienia maszynisty i rewidenta (stanowiącej opcję do wyboru przez Zamawiającego). Zamawiający podejmie decyzję o ewentualnej zabudowie ww. systemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy dostawy. Manipulator, z którego może być sterowana lokomotywa powinien posiadać system zatrzymujący lokomotywę w przypadku przewrócenia się osoby sterującej zdalną pracą,

— nadwozie lokomotywy będzie wyposażone w obustronne pomosty inspekcyjne. Obustronne wyjście z kabiny maszynisty będzie prowadziło na pomosty,

— lokomotywy będą wyposażone w system zasilania napięciem zewnętrznym 3 x 400 V AC umożliwiającym ładowanie akumulatorów i podgrzewanie płynu chłodzącego silnik spalinowy podczas postoju w warunkach niskich temperatur,

— należy zapewnić urządzenie zabezpieczające lokomotywę przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione,

— konstrukcja lokomotywy musi umożliwiać jej podniesienie za pomocą podnośników śrubowych, dźwigu lub żurawia. Należy oznaczyć miejsca przeznaczone do podnoszenia.

Wymagania odnośnie konstrukcji lokomotywy:

— przeznaczenie do jazdy manewrowej oraz pociągowej po torze o szerokości 1435 mm,

— szerokość lokomotywy – max 3150 mm, wysokość max 4540,

— maksymalny dopuszczalny nacisk na tor – do 20 ton na oś,

— podwozie wózkowe. Ilość wózków 2,

— ilość silników trakcyjnych 4 – po jednym na każdą oś,

— moc silnika trakcyjnego minimum 170 kW,

— moc znamionowa silnika spalinowego minimum 700 kW.

Oferty można składać do 17 marca 2020 roku, a ich otwarcie nastąpi 24 marca.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do oceny ofert jest przesłanie w określonym terminie aktualnych dokumentów formalnych, w tym referencji wystawionych przez odbiorcę poświadczających niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu zadań o podobnym charakterze, zakresie i złożoności technicznej. Minimum 2, nie więcej jednak niż 5 referencji udzielonych Oferentowi przez odbiorców lokomotyw spalinowych poświadczających łącznie dostawę przynajmniej trzech zmodernizowanych, spalinowych, lokomotyw manewrowych zbudowanych na bazie lokomotywy 6D zwanej dalej SM42 (obecnie już nie produkowanej), których dostawa miała miejsce co najmniej 24 miesiące przed ogłoszeniem niniejszego przetargu i była zrealizowana przez Oferenta we własnym zakresie, tj. zmodernizował i przekazał klientowi lokomotywy.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do oceny ofert jest również przesłanie w określonym terminie referencji wystawionych przez odbiorcę poświadczające potencjał serwisowy. Minimum 2 referencje powinny dotyczyć także realizowanej przez Oferenta obsługi serwisowej gwarancyjnej lub pogwarancyjnej co najmniej 3 lokomotyw. W szczególności powinny dotyczyć realizacji przez Oferenta we własnym zakresie czynności serwisowych związanych z utrzymaniem oraz naprawą silnika spalinowego zainstalowanego w lokomotywach zaproponowanych przez Oferenta w toku niniejszego przetargu.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do oceny ofert jest także przesłanie oświadczenia oferenta o dysponowaniu potencjałem serwisowym umożliwiającym dotarcie serwisu i usprawnienie lokomotywy, która uległa awarii wskutek usterek objętych gwarancją.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PCC
lokomotywa
SM42

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....