TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

SKM Warszawa wysyła 14WE na P4. Umowa podpisana
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.03.2020 11:45:28
SKM Warszawa wysyła 14WE na P4. Umowa podpisana

SKM Warszawa podpisała umowę na wykonanie obsług 4-tego poziomu utrzymania na dwóch elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE zgodnie z DSU.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie dwóch obsług technicznych 4. poziomu utrzymania pojazdów typu 14WE o numerach fabrycznych 08, 09, według zatwierdzonej dnia 23.9.2014 przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania;

b) wykonanie prac dodatkowych związanych z obsługą 4. poziomu wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU (lista przewidywanych prac dodatkowych w załączniku nr 3). Informację techniczną o pojazdach stanowiących przedmiot zamówienia można uzyskać w Dokumentacji Techniczno Ruchowej;

c) wykonanie prac modernizacyjnych.

d) Zamawiający zorganizuje na swój koszt przejazd pojazdów z Bocznicy Kolejowej "Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54" do miejsca wykonywania obsług i z powrotem oraz wszystkie jazdy próbne;

e) przekazanie pojazdu do obsługi odbędzie się na terenie Wykonawcy niezwłocznie po dostarczeniu pojazdu. W dniu przekazania zostanie sporządzony protokół przekazania pojazdu do obsługi;

f) podczas każdorazowego odbioru lub kontroli prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego na swój koszt zakwaterowanie w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym na czas niezbędny do wykonania czynności odbiorczych lub kontrolnych oraz zapewnia im dojazd z hotelu do miejsca wykonywania obsługi P4. Zamawiający każdorazowo deleguje nie więcej niż dwóch pracowników;

g) wymienione pojazdy są objęte gwarancją producenta, w zakresie obejmującym pudła wagonów.

Założeniami do sporządzenia harmonogramu obsług są:

— wymagany okres pomiędzy obsługami,

— miesięczny przebieg,

— obsługa techniczna 4 poziomu jednego pojazdu trwa nie dłużej niż następujących po sobie 90 dni kalendarzowych.

Odbiory techniczne poszczególnych elementów, podzespołów pojazdu oraz odbiór końcowy będą odbywały się po zgłoszeniu pisemnym lub mailowym gotowości od Wykonawcy, z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbiór końcowy pojazdu odbędzie się po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym jeździe próbnej, przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym próbie stacjonarnej w trakcji wielokrotnej, jeździe próbnej w trakcji wielokrotnej oraz usunięciu ewentualnych usterek, które wystąpiły podczas tych prób.

Jazda próbna w trakcji wielokrotnej odbędzie się w każdej konfiguracji połączonych kabin tandemu złożonego z pojazdu SKMWA 107 oraz SKMWA 108.

Potwierdzeniem działania pojazdów w trakcji wielokrotnej będzie podpisany przez strony z wynikiem pozytywnym załącznik. Jazda próbna w trakcji wielokrotnej odbędzie się na odcinku minimum 20 km. Protokół odbioru końcowego może być podpisany przez strony po wcześniejszym podpisaniu protokołów z odbiorów poszczególnych elementów, podzespołów pojazdu a także po podpisaniu protokołów potwierdzających należyte wykonanie zleconych prac dodatkowych, prac modernizacyjnych oraz protokołów z prób wymaganych według załączników do Dokumentacji Systemu Utrzymania. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

Umowa została zawarta 10 marca 2020 roku. Jej wartość to 7 720 000.00 PLN. Prace wykona ZNTK Mińsk Mazowiecki.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
14WE
P4

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....