TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Sprzedaż nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego po I połowie 2010 roku
Ryszard Piech - Opublikowano: 20.07.2010 13:34:46 14 komentarzy
Sprzedaż nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego po I połowie 2010 roku

Pierwsze półrocze roku 2010 oznaczało duże ożywienie w stosunku do ciężkiego roku 2009 i co ważniejsze ożywienie dotyczyło wszystkich segmentów rynku. Podczas gdy w pierwszym półroczu roku 2009 dostarczono zaledwie trzy SZT, to ten sam okres roku 2010 oznaczał dostawę 36 jednostek taborowych. Było to sześć SZT, 5 wagonów pierwszej i drugiej klasy, cztery EZT oraz aż 21 lokomotyw elektrycznych. W ujęciu globalnym rynku największy udział liczony w jednostkach ma Siemens, natomiast drugą pozycję zajmuje Pesa i FPS, choć w przypadku Pesy można doliczyć pojazdy markowane jako ZNTK MM a powstałe w kooperacji. Na czwartej pozycji uplasował się Newag, natomiast ostatnie miejsce z wynikiem ujemnym zajmuje Bombardier. Jak już wcześniej informowaliśmy wynik ujemny jest efektem przedwczesnego zakończenia przez PR leasingu maszyn Traxx, które przeszły do obsługi pociągów towarowych. Różnorodność dostarczonego taboru pokazuje jak ważne jest uwzględnienie jej w ogólnych danych, ponieważ długość przekłada się bezpośredni na zakres koniecznych prac i ostateczną cenę. Przy uwzględnieniu tego czynnika mamy znacznie zmieniony obraz rynku, gdzie nadal przoduje Siemens, jednak przewaga jest znacznie mniejsza. Na drugie miejsce trafia Newag, który dostarczając 4 długie EZT dla SKM w Warszawie znacznie nadrobił straty. Na trzeciej pozycji plasuje się Pesa, do której można doliczyć udział ZNTK MM, natomiast FPS z racji dostawy krótkich wagonów plasuje się na ostatniej pozycji. Również tutaj ujemny wynik Bombardiera to efekt przejścia lokomotyw do obsługi ruchu towarowego.

Udział w rynku taboru kolejowego do przewozów pasażerskich ogółem

 

Lp.

Dostawca

% łączny udział w jednostkach

% łączny udział w długościach

1

Pesa

13,89

20,20

2

ZNTK MM i Pesa

2,78

3,59

3

Newag

11,11

29,37

4

FPS

13,89

11,37

5

Siemens

61,11

37,09

6

Bombardier

-2,78

-1,63

 

 

Tradycyjnie segment SZT zdradza objawy fazy dojrzałości, choć mimo tego zanotowano znaczny wzrost dostaw. Podczas gdy w przeciągu pierwszych dwóch kwartałów 2009 roku dostarczono 3 SZT, to w tym samym okresie roku 2010 było to 6 pojazdów. Ważne jest również rozpoczęcie dostaw długich pojazdów serii SA136 tożsamych ze składami ATR220 dostarczanymi dla Włoch. Dzięki temu wzrosła długość dostaw taboru w tym segmencie z 125,1 metra do 276,32 metra. Przyjmując 30 letni okres eksploatacji można przyjąć, że rocznie należałoby wymieniać 10 SZT, czyli w ciągu połowy roku 5 jednostek, dlatego sześć dostarczonych składów można uznać za liczbę właściwą. Całość dostaw w segmencie była prowadzona przez Pesę, a w jednym przypadku w ramach kooperacji ZNTK MM i Pesa. Teoretycznie dostawę pierwszego SZT dla pomorskiego miał również dokonać Newag, jednak co było do przewidzenia napięty termin dostawy był nierealny i dopiero w połowie lipca pierwszy skład opuścił bramy fabryki. Niestety droga na tor testowy została przedwcześnie zakończona uszkodzeniem wału, co nieco przesuwa termin rozpoczęcia testów. Można więc uznać, iż najbardziej realny termin rozpoczęcia eksploatacji SZT z Newagu to mniej więcej wrzesień 2010.

W segmencie wagonów w trakcie pierwszego półrocza 2010 roku FPS rozpoczął powolne dostawy zakontraktowanych 17 wagonów. Niestety pomimo ich opóźnienia, najprawdopodobniej z powodu problemów finansowych PKP IC dostawy są prowadzone powolnie i obecnie przewoźnik odebrał jedynie 5 sztuk (3 bezprzedziałowe kl. 1 oraz dwa bezprzedziałowe kl. 2). Oczywiście dla potrzeb oceny pokrycia zapotrzebowania związanego z naturalną (30 letnią) wymianą taboru do 5 dostarczonych wagonów należy dodać odpowiednią liczbę substytutów w postaci SZT, które zastąpiły składy wagonowe. Substytuty można określić na 14 wagonów. Roczne zapotrzebowanie to 117 wagonów, więc w pół roku należałoby wymieniać przynajmniej 58. W związku z tym pokrycie zapotrzebowania możemy szacować na słabe 33 %, choć w porównaniu z sześcioma substytutami w 2009 roku możemy mówić o poprawie.

Pierwszy półrocze przyniosło największe pozytywne zmiany w zakresie nowych lokomotyw elektrycznych, gdzie zbiegiem okoliczności całość rynku zdominował Siemens. W pierwszej połowie 2010 roku dostarczono pozostałe 8 z zakontraktowanych przez PKP IC 10 lokomotyw ES64U4, czym zakończono realizację kontraktu. Drugim źródłem nowych lokomotyw była dzierżawa z firmy MRCE Dispolok. Tą drogą PR wzbogaciły się o 9 maszyn ES64F4 (w wariancie z zasilaniem jedynie 3 kV DC) oraz PKP IC które wydzierżawiło pięć maszyn. Dało to łączną dostawę 21 lokomotyw a w zasadzie 22, ponieważ jedna sztuka została zmniejszona w wyniku opisanych wcześniej zmian w dzierżawie maszyn Traxx. Przy rocznym zapotrzebowaniu na 17 lokomotyw, czyli półrocznym nieco powyżej 9 można mówić, iż po raz pierwszy dostawy nowych lokomotyw elektrycznych nie tylko pokryły bieżące zapotrzebowanie ale również pozwoliły na nadrobienie niektórych braków dostaw rok wcześniej. Jednak mimo tego niedobory z poprzednich lat pozwalają sugerować, iż w najbliższych latach przewoźnicy pasażerscy będą zmuszeni do częstszego sięgania po leasing nowych lokomotyw w celu realizacji założonych zadań przewozowych.

Niestety nadal najgorzej sytuacja prezentuje się w obszarze EZT. W pierwszym półroczu jedynie Newag dostarczył 4 nowe składy dla SKM, co wobec zapotrzebowania rocznego rzędu 40 składów, czyli półrocznego 20 oznacza dalszy brak pokrycia potrzeb. Oczywiście planowane jeszcze w tym roku dostawy składów Elf dla Śląskiego i Acatus 2 dla Małopolskiego niewiele poprawią w tym zakresie, natomiast kontrowersyjna rezygnacja z umowy na dostawę 20 EZT typu Elf dla KM wpłynie jedynie negatywnie na sam rynek.

 

Dostawy nowych pojazdów kolejowych do ruchu pasażerskiego w 1 kw. 2010 roku.

 

Lp

Dostawca

Typ

Trakcja (przekładnia lub napięcie)

Odbiorca (użytkownik)

Liczba jednostek

Liczba członów lub wagonów

Długość zespołu lub wagonu

Niska podłoga

1

Pesa

SA133 –014 - 015 i 016

Spalinowa (hydrauliczna)

Województwo Warmińsko-mazurskie (PR)

3

2

41,7

tak

2

FPS

3x158A (bezp. kl 1), 2x159A(bezp. kl.2)

n/d

PKP IC

5

1

26,4

nie

3

Siemens

ES64U4

Lokomotywa elektryczna (wielosystemowa)

PKP IC

8

1

19,58

n/d

4

Bombardier

F 140 MS Traxx

Lokomotywa elektryczna (wielosystemowa)

PR

-1

1

18,9

n/d

5

Siemens

ES64F4

Lokomotywa elektryczna (3kV DC)

PR

9

1

19,58

n/d

6

Siemens

ES64F4

Lokomotywa elektryczna (wielosystemowa)

PKP IC

5

1

19,58

n/d

7

Newag

19WE

Elektryczna (3kV)

SKM Warszawa

4

4

85,273

nie

8

ZNTK MM i Pesa

SA134-015

Spalinowa (hydrauliczna)

Województwo Lubelskie (PR)

1

2

41,7

tak

   

   

   

   

W sumie

36

     

1161,272

  

 

Po stronie przetargów ponownie zawiało pesymizmem. Najbardziej negatywnym jest sprawa unieważnienia dostawy 20 składów ELF dla Kolei Mazowieckich. Niejasny jest również status dostawy 16 EZT, gdzie teoretycznie wygranym jest Stadler, choć KM dąży do unieważnienia postępowania. Dodatkowo lubuskie anulowało postępowanie dotyczące dostawy 1 EZT, natomiast postępowanie na 20 pociągów dalekobieżnych dla PKP IC zmierza w stronę anulowania. Wobec tak licznych negatywnych wiadomości jedyną pocieszającą informacją jest fakt, iż Województwo Świętokrzyskie zdecydowało się zlecić Pesie dostawę 4 nowych dwuwagonowych EZT z możliwością ich późniejszego wydłużenia do czterech wagonów. Bez wątpienia będą to pojazdy z rodziny Elf/Acatus2. W przeciągu drugiego kwartału pomorskie zawarło umowę z firmą Newag na dostawę nowych SZT, które jak już wiadomo zostaną dostarczone z kilkumiesięcznym opóźnieniem.

 

Zestawienie aktualnych kontraktów na nowy tabor

Zleceniodawca / odbiorca

Dostawca

Liczba

Typ

Wartość zamówienia

Cena jednostkowa

Dostawy

Uwagi

PKP IC

FPS

17

wagony Z1

100mln zł

5,88mln zł

2009

5 dostarczonych

Śląskie

Pesa

8

ELF 4 wag.

187,329mln zł

23,41 mln zł

2011

   

Małopolskie

Pesa

5

Acatus 2

91,19 mln zł

18,238 mln zł

2011

   

Lubelskie

ZNTK MM

5

Mińsk (SA134)

35,929 mln zł

7,185 mln zł

2010-11

1 dostarczony

Zachodniopomorskie

Pesa

10

SA136

149,4 mln zł

14,94 mln zł

Do 2011

 2 dostarczone

SKM Warszawa

Pesa

13

ELF 6 wag.

364 mln zł

28 mln zł

Do 2011

  

Pomorskie

Newag

6

SZT 4 SN (2 dwuwag. i 4 trzywag)

50,386 mln zł

8,398 mln zł

Do 2011

Dolnośląskie

ZNTK MM

9

Mińsk

46,6 mln zł

5,177 mln zł

2010-11

KM

Stadler

16

Flirt

93,5 mln €

5,844 mln €

b/d

Sąd nakazał podpisanie umowy

KM

Bombardier

11

Traxx P160DC

40,52 mln €

3,684 mln €

b/d

Warmińsko-mazurskie

Pesa

3

SA133

b/d

b/d

2010

1 dostarczony

Świętokrzyskie

Pesa

4

Elf/Acatus2 (2 wagony)

46 mln zł

11,5 mln zł

2011

wyłoniony dostawca

 

Oprócz już rozstrzygniętych postępowań, w toku znajdują się kolejne, wyszczególnione poniżej. Jak już zostało wspomniane wcześniej najbardziej przełomowe postępowanie na 20 składów dla PKP IC nadal się odwleka. Natomiast według zapowiedzi PR coraz bliżej jest postępowanie na 70 EZT dla pociągów interREGIO. Z kolei województwo wielkopolskie dalej poszukuje dostawcy aż 22 nowych EZT.

 

Przetargi w toku i oczekiwane

Organizator

Liczba jednostek

Typ taboru

Uwagi

PKP IC

20

EZT o V max 250 km/h

W toku

Wielkopolskie

22

EZT

W toku

Podkarpackie

5

SZT

W toku

Śląskie

1

EZT

W toku

Opolskie

2

SZT

W toku

KM

11-22

Wagony piętrowe

Przetarg oczekiwany

KM

8

EZT

Przetarg oczekiwany

KM

3

Elektr. wagony motorowe

Przetarg oczekiwany

KM

12

Dwuwag. EZT

Przetarg oczekiwany

PKP PR

70

EZT

Przetarg oczekiwany

 

Pierwsze półrocze 2010 roku upłynęło bardzo aktywnie, zwłaszcza w segmencie lokomotyw elektrycznych. Równie dobrze utrzymują się dostawy w segmencie SZT, gdzie ponownie dostawy pokryją zapotrzebowanie. Niestety nadal kryzysowa sytuacja panuje w zakresie wagonów pasażerskich oraz EZT, gdzie od lat dostawy są na znacznie niższym niż konieczne poziomie. To może doprowadzić do konieczności ratowania się formą leasingu lub eksploatacji pojazdów spalinowych również na rasach zelektryfikowanych, co powoli zaczyna być praktykowane w województwach o mniejszych przewozach i dużej liczbie linii niezelektryfikowanych. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, iż są to rozwiązania tymczasowe i w przyszłości nie staną się standardem.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Pesa
FPS
Newag
ZNTK MM
Siemens
Bombardier
wagon
EZT
SZT
lok
ES64U4
ES64F4
Bombardier
Traxx
PR
PKP IC
KM
Elf
Acatus 2
220M
 • radek_mgth – 21.07.2010

  "roku 2010 dostarczono zaledwie trzy SZT, to ten sam okres roku 2010 oznaczał dostawę 36 jednostek taborowych" chodziło chyba o rok 2009?

 • R. Piech – 21.07.2010

  Tak, chodziło o 2009, dziękuję za zwrócenie uwagi.

 • Endrju – 21.07.2010

  Śląskie ogłosiło już przetarg na 1 EZT. Ponadto woj. opolskie ogłosiło przetarg na 2 SZT, a podkarpackie na 5 szynobusów.

 • R. Piech – 21.07.2010

  @Endrju, dziękuję za zwrócenie uwagi, te 5 dla podkarpackiego faktycznie przegapiłem, pozostałe zostały ogłoszone już w lipcu i niejako "nie wchodzą w to zestawienie" aczkolwiek znajdą się w następnym.

 • sphinx – 22.07.2010

  Tak, ale mogłyby się znaleźć wśród wymienionych w tabelce "Przetargi w toku i oczekiwane" ;)

 • R. Piech – 22.07.2010

  @sphinx, skoro istnieje takie zapotrzebowanie, to uzupełniłem tabelkę.

 • jatal – 22.07.2010

  Może warto byłoby wyraźnie wydzielić jeszcze jedno zestawienie pojazdów testowych/próbnych i zamieścić w niej takie przypadki jak traxxy/eurosprintery czy DH "dla" PRów? Warto o nich wspominać, ale chyba nie ma sensu obliczać im udziałów w rynku, gdyż z góry wiadomo, że zgodnie z prawem mogą być to tylko krótkotrwałe "wypożyczenia". Dodatkowo w przypadku tych lokomotyw trudno zaliczyć je na konto producentów, gdyż oni już dawno je sprzedali. ----- I jeszcze: świętokrzyskie zrezygnowało z rozszerzania EZTów do czterech członów. Zadowolą się tylko trójczłonami.

 • R. Piech – 22.07.2010

  @jatal pojazdy testowe to krótkotrwałe epizody, które raczej wymagają szybkiego poinformowania niż ich zestawiania. Natomiast kwestią sporną mogą być przykłady leasingu. Przykładowo SKM w Warszawie wypożyczyło 19WE na 15 lat więc wiadomo, że za kilka lat też będą, natomiast PR i IC zawarły umowy na nieokreślony czas i to te umowy sprawiają najwięcej problemów bo w zasadzie nie wiadomo, czy lokomotywy dotrwają w ruchu pasażerskim do końca roku... .

 • jatal – 23.07.2010

  Właśnie o tych krótkotrwałych wypożyczeniach myślę. W przypadku PR czy IC, dość łatwo je rozpoznać bo na tabor nie było przetargów. PR i IC nie mogą sobie podpisać dowolnych umów na czas nieokreślony. Powyżej pewnych kwot łamałyby "prawo zamówień publicznych". Dane w tab. 1 i 2, po wyrzuceniu traxxów i ESów byłyby bliższe prawdzie. (Nie mówiąć o ujemnym udziale w rynku lub całkowitym udziale powyżej 100%.)

 • R. Piech – 23.07.2010

  @jatal, najprawdopodobniej będzie to trzeba zrobić, ponieważ PRy ponoć zakończyły umowę i lokomotywy w lipcu oddane, więc i całkowita liczba spadnie i zniknie ten minus u Bombardiera.

 • sphinx – 25.07.2010

  Umowa nie była z Bombardierem tylko Railpoolem i została zakończona ponad 3 miesiące temu.

 • R. Piech – 25.07.2010

  @sphinx, gratuluję pobudki, wszystko jest wyjaśnione w kolejnych kwartalnych podsumowaniach, proponuję zacząć od podsumowania roku 2009, następnie przejrzeć pierwszy kwartał 2010, wówczas wszystko będzie jasne. Poza tym stosując Twoje podejście składów 19WE nie dostarczył Newag, tylko ING Lease - to dokładnie taka sama sytuacja jak z Railpool.

 • sphinx – 25.07.2010

  Ale ja się odnosiłem nie tyle do zestawienia co do poprzedniego postu, z którego można wysnuć błędny wniosek, że to właśnie Bombardiery zostały w lipcu oddane.

 • R. Piech – 25.07.2010

  No o oddaniu Traxxów już było w poprzednim zestawieniu, więc teraz może chodzić tylko o Eurosprintery, które ponoć w lipcu opuściły PR ;)

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....