TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Stan prac przy modernizacji trasy Warszawa ? Białystok
INFORAIL - Opublikowano: 12.05.2015 09:26:00 1 komentarz
Stan prac przy modernizacji trasy Warszawa ? Białystok

Opierając się na informacjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawiamy stan prac przy modernizacji trasy Warszawa ? Białystok. Sławomir Żałobka Podsekretarz Stanu w MIR przypomina, że w dniu 12 października 2014 r. wprowadzone zostało dwutorowe zamknięcie linii kolejowej nr 6 na odcinku Tłuszcz ? Łochów. W dniu 8 stycznia br. wprowadzono dwutorowe zamknięcie na odcinku Łochów ? Sadowne Węgrowskie. Decyzja o wprowadzeniu dwutorowego zamknięcia na odcinku Tłuszcz ? Sadowne ma na celu przyspieszenie prac inwestycyjnych na linii E75 na terenie województwa mazowieckiego. W marcu br. na placu budowy pracowało średnio 376 osób, w tym na newralgicznym odcinku Tłuszcz ? Łochów 253 osoby, co ma odzwierciedlenie w wykonaniu planu finansowego na 2015 r. Planowano, że w I kwartale bieżącego roku wykonanie finansowe na kontrakcie będzie wynosiło ok. 42 mln zł, natomiast rzeczywiste wynosi ok. 49 mln zł. Wobec powyższego należy stwierdzić, że prace budowlane idę zgodnie z zakładanym harmonogramem, a plan został wykonany ponad normę (118%).

Do końca marca br. na odcinku Tłuszcz - Sadowne Węgrowskie, zostały wykonane następujące prace:

 • demontaż sieci trakcyjnej - ok. 82 km;
 • demontaż torów głównych i stacyjnych - ok. 76 km;
 • demontaż rozjazdów - 44 szt;
 • wybieranie tłucznia - ok. 63 km;
 • zabudowa warstwy ochronnej - ok. 47 km;
 • zabudowa subwarstwy tłucznia - ok. 43 km;
 • montaż słupów trakcyjnych - ok. 34 km;
 • ułożenie podkładów - ok. 34 km;
 • montaż torów - ok. 9 km;
 • budowa napowietrznej i kablowej linii potrzeb nietrakcyjnych - ok. 25 km;
 • montaż rozjazdów - 4 szt;
 • budowa rurociągów i kanalizacji teletechnicznej - ok. 65 km.

Ponadto, prowadzone są prace związane z budową nowych peronów na przystankach osobowych i stacjach, nowych nastawni w Tłuszczu i Łochowie oraz obiektów inżynieryjnych. Wszystkie prace mające bezpośredni wpływ na prowadzenie ruchu kolejowego (roboty torowe, sieciowe, automatyka), mają zostać zakończone na odcinku Tłuszcz ? Łochów do 31 października 2015 br., natomiast na odcinku Łochów ? Sadowne Węgrowskie do 30 listopada 2015 br.

Z posiadanych informacji wynika, że w chwili obecnej nie jest zagrożony termin wykonania prac, które bezpośrednio wpływają na prowadzenie ruchu pociągów na odcinku Tłuszcz ? Sadowne Węgrowskie. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę zakładanych terminów, zgodnie z zapisami podpisanego w dniu 23 września 2014 r. porozumienia, wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 tys. zł za każdy przekroczony dzień.

Całkowita wartość robót budowlanych na odcinku Tłuszcz ? Sadowne Węgrowskie wynosi 591 594 438,65 zł netto. Na odcinku Tłuszcz ? Sadowne Węgrowskie od momentu rozpoczęcia umowy do końca marca br. rozliczono prace budowlane o wartości: 203 010 732,07 zł netto. Do końca marca br. został zrealizowany zakres prac o wartości 49 820 231,95 zł netto, co stanowi 7,3 % rocznego planu.

Z otrzymanych od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji wynika, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie przewidywała wprowadzenia zamknięcia dwutorowego na czas modernizacji linii. Wprowadzenie takiego zamknięcia wynikało z bieżącej sytuacji na kontrakcie i nie mogło być przewidziane na etapie przygotowania dokumentacji, jak i prowadzenia postępowania przetargowego. Decyzja ta była wynikiem wielu spotkań i rozmów zainteresowanych stron, po których zdecydowano się na takie rozwiązanie, które jest nowatorskie i nigdy nie było stosowane na linii kolejowej o takim znaczeniu.

Wykonywanie robót przy całkowitym zamknięciu przedmiotowego odcinka umożliwi prowadzenie robót budowlanych równolegle na obydwu torach, co w efekcie skróci o 10 miesięcy czas realizacji kontraktu i pozwoli ponieść znaczną część nakładów w obecnym okresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zastosowane rozwiązanie z dwutorowym zamknięciem torowym nie zmienia umownego wynagrodzenia dla Wykonawcy, wobec powyższego nie przysporzy to dla niego żadnych dodatkowych korzyści finansowych.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów UE w perspektywie 2007-2013, wszystkie wydatki spełniające wymogi kwalifikowalności poniesione do 31 grudnia 2015 roku zostaną przedstawione Komisji Europejskiej do refundacji. Certyfikacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2015 roku będzie trwała również w 2016 roku. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi krajowymi i unijnymi wytycznymi dotyczącymi realizacji oraz zamykania projektów, prace w ramach opóźnionych projektów będą mogły być kontynuowane jeszcze w 2016 roku z zaznaczeniem, że poniesione wówczas wydatki nie będą refundowane z budżetu UE.

Istnieje prawna możliwość kontynuacji inwestycji rozpoczętych w latach 2007-2013 ze środków z perspektywy 2014-2020. Zatem nawet w przypadku wydłużenia harmonogramów w omawianym projekcie, nie istnieje ryzyko zwrotu dofinansowania UE, gdyż obowiązujące przepisy i wytyczne przewidują możliwość kontynuacji takiego projektu po 2015 roku.

Jak informuje Żałobka, mając na uwadze powyższe informacje, na obecnym etapie nie można mówić o jakimkolwiek zwrocie niewykorzystanych funduszy Unii Europejskiej przyznanych Polsce na modernizację infrastruktury kolejowej, gdyż ewentualne środki uwalniane przez przedłużające się inwestycje są na bieżąco przekazywane i wykorzystywane przez projekty szynowe, które realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Modernizacja linii kolejowej E75 realizowana jest w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. ?Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa ? Białystok ? granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów ? Zielonka ? Tłuszcz (Sadowne)?. Projekt ujęty jest w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Warszawa
Białystok
MIR
PKP PLK
 • gutek – 12.05.2015

  za to pomiędzy Tłuszcze a Wołominem około 10 to pracowało może z 10 ludzi

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....