TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Taborowe prognozy Newagu na II i III kwartał 2019 roku
- Opublikowano: 21.05.2019 08:55:54
Taborowe prognozy Newagu na II i III kwartał 2019 roku

Newag podał prognozy na II i III kwartał 2019 roku. Poniżej zestawienie postępowań, które Grupa, według swojej najlepszej wiedzy, przewiduje w tym okresie.

W segmencie elektrycznych zespołów trakcyjnych planowane jest ogłoszenie co najmniej 4 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w liczbie około 30 sztuk z terminami realizacji rozpoczynającymi się w 2020 roku. Planowane jest także ogłoszenie przez NCBiR i PKP Intercity postępowania w nowej formie tzw. partnerstwa innowacyjnego na zaprojektowanie i dostawę nowych EZT do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego – obecnie trwa dialog techniczny w tej sprawie, w którym NEWAG S.A. bierze udział.

W segmencie spalinowych zespołów trakcyjnych spodziewane jest ogłoszenie co najmniej 2 postępowań na dostawę łącznie od 4 do 6 spalinowych zespołów trakcyjnych.

W segmencie wagonów osobowych, gdzie głównym zamawiającym jest PKP Intercity S.A. NEWAG będzie analizował wszystkie postępowania i selektywnie je wybierał kierując się perspektywą marży i wymaganych zasobów do realizacji.

W segmencie lokomotyw spalinowych planuje się pozyskać kilka zamówień na modernizację kilkunastu lokomotyw spalinowych SM42 i SM48 od klientów z grupy PKP jak i z rynku przewoźników prywatnych. W trakcie realizacji pozostaje znaczący kontrakt na modernizację 60 lokomotyw SM48 dla PKP Cargo.

W segmencie lokomotyw elektrycznych dostrzegamy ożywione zainteresowania przewoźników nowymi pojazdami; wiąże się to z dofinansowaniem zakupu w ramach konkursu CUPT nr POIiŚ.3.2/1/16 dla działania 3.2 - Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Spółka bierze udział we wszystkich bieżących postępowaniach na dostawy nowych lokomotyw elektrycznych i oczekuje rozstrzygnięcia przynajmniej 3 przetargów w drugim kwartale br.

I kwartał 2019 roku

Warto również przypomnieć najważniejsze umowy zawarte przez producenta w I kwartale br.

W dniu 16 stycznia 2019 roku konsorcjum pod nazwą "SIMETRO", w skład którego wchodzi Newag, Siemens Mobility GmbH Austria w Wiedniu oraz Siemens Mobility EOOD w Sofii otrzymało od METROPOLITEN EAD oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianej umową na rozbudowę metra w Sofii. Przedmiotem opcji jest zwiększenie przedmiotu Umowy o dostawę kolejnych 10 pojazdów metra. Opcja weszła w życie z dniem 1 lutego 2019 r. Szacowana wartość prac przypadających na Spółkę w ramach opcji wynosi 36.182.855 BGN netto (79.421.366,73 PLN).

▪ W dniu 21 stycznia 2019 roku Newag otrzymał od Województwa Pomorskiego oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji na dostawę kolejnych 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Łączna wartość opcji wynosi 80.000.000 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość umowy uległa zwiększeniu do kwoty 180.000.000 zł netto. Dostawy EZT stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane według ustalonego przez strony harmonogramu, nie później jednak niż do 30 września 2020 r.

▪ W dniu 28 lutego 2019 roku Newag zawarł umowę z Lotos Kolej sp. z o.o., na mocy której sprzeda jej lub podmiotowi finansującemu pięć lokomotyw elektrycznych w tym dwie lokomotywy czteroosiowe "Griffin" oraz trzy lokomotywy sześcioosiowe "Dragon 2". Przedmiotem umowy jest ponadto świadczenie usług serwisowych przez okres siedmiu lat. Sprzedaż lokomotyw będzie następowała według uzgodnionego harmonogramu, w okresie luty – maj 2019 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 80 143 800 zł netto, na co składa się łączna cena sprzedaży Lokomotyw w wysokości 69 870 000 zł netto płatna po sprzedaży Lokomotyw oraz szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych w wysokości 10 273 800 zł netto rozliczane proporcjonalnie do świadczenia usług serwisowych.

Ponadto od początku bieżącego roku spółki Grupy Kapitałowej Newag zawarły szereg umów dot. usług modernizacji i napraw taboru kolejowego. Najważniejsze zostały wymienione poniżej:

▪ obsługa techniczna poziomu P1/P2 spalinowych lokomotyw,

▪ modernizacje lokomotyw,

▪ inne usługi.

Łączna wartość wspomnianych umów to kwota 26 mln złSpodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
ezt
szt

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....