TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Z Mrągowa do Olsztyna i Ełku? Ministerstwo: to nie nasza sprawa
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.08.2019 09:45:23
Z Mrągowa do Olsztyna i Ełku? Ministerstwo: to nie nasza sprawa

Poseł Andrzej Maciejewski zapytał o możliwość przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Mrągowo-Olsztyn i Mrągowo-Ełk dla ruchu osobowego, w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej +".

W odpowiedzi wiceminister Andrzej Bittel poinformował, że Program ten ma na celu przede wszystkim dopełnienie sieci kolejowej poprzez dodanie połączeń kolejowych (w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji przedprojektowej i projektowej) miejscowości o populacji powyżej 10 tys. osób bez dostępu do kolei pasażerskiej, towarowej z miastami wojewódzkimi oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej ww. regionów Polski przy wsparciu ze środków publicznych.

Dalej Bittel podał, że program pozwoli na właściwe planowanie i wsparcie inwestycji pozwalających m.in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Co do samych połączeń z Mrągowa, to program nie obejmuje inwestycji na terenie Warmii i Mazur. Bittel przypomniał, że zasady organizowania pasażerskich przewozów kolejowych określają przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którą zakres oferty przewozowej zamawianej przez ministra właściwego do spraw transportu musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, czyli tzw. "Plan transportowy", określa trasy stanowiące sieć połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych, na których priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej dalekobieżnej oferty przewozowej. Informuję, że linia kolejowa nr 223 nie jest obecnie ujęta w ww. Planie.

Relacje, które nie są zamawiane przez ministra właściwego do spraw transportu ale mimo to są istotne z uwagi na potrzeby transportowe lokalnej społeczności, powinny stanowić uzupełnienie oferty ministra na poziomie regionalnym. Ustawa wskazuje, że organizowanie i finansowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich transportem kolejowym zostało powierzone samorządom województw właściwych ze względu na zasięg terytorialny prowadzonych przewozów kolejowych (w tej sytuacji województwu warmińsko-mazurskiemu). Decyzje dotyczące zasad ustalania wielkości oferty przewozowej są podejmowane przez samorządy województw samodzielnie i suwerennie. Samorządy ustalają sieć linii komunikacyjnych na podstawie analizy wielkości zapotrzebowania na usługi przewozowe oraz ilości własnych środków finansowych jakie mogą przeznaczyć na finansowanie tych usług i decydują o wielkości przewozów wykonywanych w ujęciu rocznym, tygodniowym i dobowym. Należy zauważyć, że ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie zawiera przepisów uprawniających ministra właściwego do spraw transportu do ingerowania w decyzje samorządu województwa dotyczące zarówno organizacji regionalnego rynku przewozów pasażerskich transportem kolejowym jak i oferty przewozowej określonej w rozkładzie jazdy pociągów.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Mrągowo
Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Bittel

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....